Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond en bekorting werkingsduur beleidsregels subsidiëring [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (HGIS Cultuurprogramma 2007)[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 22-07-2007 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2006, nr. DCO-351/06, tot vaststelling van een subsidieplafond en bekorting van de werkingsduur van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (HGIS Cultuurprogramma 2007)

Artikel 1 [Vervallen per 22-07-2007]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos