Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet inrichting landelijk gebied

Wetstechnische informatie voor Artikel 34


Informatie geldend op 04-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Reconstructiewet concentratiegebieden , artikel: 48
  2. Wet inrichting landelijk gebied , artikelen: 1 , 2

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-2010

 

Wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 175

30585

08-06-2010

Stb. 2010, 236

01-01-2007

 

Nieuwe regeling

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

13-12-2006

Stb. 2006, 677