Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in zijn hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk,

Overwegende, dat het indexcijfer der cao-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2006 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2005;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant, de CuraƧaose Courant en de Landscourant van Aruba.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2007. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden.

Den Haag, 15 november 2006

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk