Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling invoering Wft[Regeling vervallen per 12-02-2009.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 11-02-2009

Regeling van de Minister van Financiën houdende tijdelijke voorzieningen met betrekking tot de invoering van de Wet op het financieel toezicht en van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht (Tijdelijke regeling invoering Wft)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1a [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1b [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1c [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2 [Vervallen per 20-01-2008]

Artikel 2a [Vervallen per 20-01-2008]

Artikel 2b [Vervallen per 20-01-2008]

Artikel 2c [Vervallen per 20-01-2008]

Artikel 3 [Vervallen per 20-01-2008]

Artikel 3a [Vervallen per 20-01-2008]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5a [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6b [Vervallen per 20-01-2008]

Artikel 6c [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7 [Vervallen per 08-11-2008]

Artikel 7a [Vervallen per 12-09-2008]

Artikel 7b [Vervallen per 12-09-2008]

Artikel 7c [Vervallen per 12-02-2009]

In artikel 1 van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob dient onderdeel c te worden gelezen als:

c. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover belast met werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 8 [Vervallen per 12-02-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 9 [Vervallen per 12-02-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling invoering Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm