Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet inburgering

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting: Wib
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0020611

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 30-10-2009

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet inburgering


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit inburgering
 3. Regeling inburgering

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beroepswet, bijlage: Bijlage
 2. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, artikel: 9
 3. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen, artikel: 26
 4. Besluit inburgering, artikelen: 1.1 , 3.14 , 3.16 , 3.17 , 3.22 , 3.26 , 5.3
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 7. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten, tekst: Tekst
 8. Participatiewet, artikelen: 64 , 67
 9. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009, bijlage: Bijlage
 10. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, artikel: 9a
 11. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007, artikel: 1
 12. Tijdelijke regeling overgangsbudget ROC’s in verband met invoering van de Wet inburgering, artikel: 1
 13. Uitvoeringsbesluit WEB, artikel: 2.5.1
 14. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), teksten: Tekst , Tekst
 15. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikelen: 45 , 48
 16. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikelen: 45 , 48
 17. Wet investeren in jongeren, artikelen: 49 , 50 , 84
 18. Wet participatiebudget, artikelen: 3 , 10
 19. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 54
 20. Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, artikel: 3

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 10-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33925

29-03-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 110

33581

18-12-2013

Stb. 2014, 110

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

14-06-2013

Stb. 2013, 261

01-01-2013

 

Wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 430

33086

13-10-2012

Stb. 2012, 519

 

Wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

 

12-07-2012

Stb. 2012, 329

01-11-2012

 

Wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 497

32587

04-10-2012

Stb. 2012, 503

01-01-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

01-07-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 228

32260

04-06-2010

Stb. 2010, 229

01-01-2010

 

Wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 539

31791

17-12-2009

Stb. 2009, 576

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

17-12-2009

Stb. 2009, 576

19-12-2009

t/m 27-06-2008, t/m 01-09-2008, t/m 31-12-2008, t/m 01-01-2009

 

Wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 539

31791

03-12-2009

Stb. 2009, 539

01-10-2009

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009
samen met
29-12-2008

Stb. 2009, 265
samen met
Stb. 2008, 604

31124
samen met
31318

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-01-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 588

31567

29-12-2008

Stb. 2008, 588

31-12-2008

t/m 01-11-2007 1), t/m 01-01-2008, t/m 01-09-2008 2)

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 604

31318

29-12-2008

Stb. 2008, 604

27-06-2008

 

Wijziging

12-06-2008
samen met
24-05-2007

Stb. 2008, 229
samen met
Stb. 2007, 203

30877
samen met
30901

12-06-2008

Stb. 2008, 229

13-06-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

26-11-2007

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 625

30308

30-10-2007

Stb. 2007, 444

01-08-2007

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 203

30901

24-05-2007

Stb. 2007, 203

01-01-2007

tot 01-01-2006 3)

 

Nieuwe regeling

30-11-2006

Stb. 2006, 625

30308

05-12-2006

Stb. 2006, 645

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op § 2, Artikel 21, Artikel 24, Artikel 37, Artikel 44

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 19, Artikel 20

 • 3)

  Heeft betrekking op Artikel 65