Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie [...] Zaken 2006 (Programma ondersteuning buitenlands beleid)[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 06-12-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 november 2006, nr. DPZ/463-06, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond met het oog op subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Programma ondersteuning buitenlands beleid)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Subsidieverlening op grond van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid in de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 geschiedt met inachtneming van het beleidsvoornemen van 16 december 2005, nr. DPZ-431/05. Voor deze periode geldt een subsidieplafond van € 5.395.000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Politieke Zaken

,

P. de Gooijer