Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verlenging duur erkenningen landelijke publieke omroepen

Geldend van 01-12-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 november 2006, nr. MLB/JZ/2006/43.846, houdende verlenging van de duur van de erkenningen van landelijke publieke omroepen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroep;

Besluit:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven