Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Arbeidsomstandighedenregeling (overgangsregeling certificering arbeidshygiënisten)[Regeling vervallen per 25-09-2008.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2006, ARBO/P&G/2006/90644, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel II, elfde lid, onder b, van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 1999 en tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (overgangsregeling certificering arbeidshygiënisten)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.5e, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel II [Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenregeling.]

Artikel III [Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling.]

Artikel IV [Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof