Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond 2007 Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden[Regeling vervallen per 03-04-2008.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 02-04-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/PAC/2006/82081, houdende vaststelling van het subsidieplafond 2007 zoals bedoeld in de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden;

Besluit:

Enig artikel [Vervallen per 03-04-2008]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op € 5.500.000,–.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

H.A.L. van Hoof