Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.1


Informatie geldend op 15-04-2010


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

01-10-2010

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

01-07-2008

 

Nieuwe regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

16-06-2008

Stb. 2008, 227