Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.25


Informatie geldend op 20-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, bijlage: Bijlage

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

afdeling

  1. Crisis- en herstelwet , artikel: 2.15
  2. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid , artikel: 3

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

10-06-2010

Stb. 2010, 231

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

15-07-2009

t/m 01-07-2008

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

01-07-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

16-06-2008

Stb. 2008, 227

 

Nieuw

24-05-2007
samen met
22-05-2008

Stb. 2007, 271
samen met
Stb. 2008, 180

30218
samen met
30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227