Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.7


Informatie geldend op 20-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ruimtelijke ordening
 2. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht, bijlage: Bijlage
 2. Huisvestingsbesluit, artikel: 13
 3. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen: 1.2 , 1.7a
 4. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, artikel: 9.1.12
 5. Reconstructiewet concentratiegebieden, artikel: 27
 6. Regeling ruimtelijke documenten op papier, artikel: 3
 7. Spoedwet wegverbreding, artikel: 11
 8. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen: 1.1 , 2.1 , 3.3
 9. Wet algemene regels herindeling, artikel: 34
 10. Wet bereikbaarheid en mobiliteit, artikel: 32
 11. Wet luchtvaart, artikel: 8.8
 12. Wet ruimtelijke ordening, artikelen: 1.1 , 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 7.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

afdeling

 1. Wet ruimtelijke ordening , artikelen: 10.3 , 3.26 , 3.28

hoofdstuk

 1. Wet ruimtelijke ordening , artikelen: 10.1 , 10.3

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

 

Wijziging

25-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135

31953
samen met
32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

31-03-2010

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
24-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

Inwtr. 1

01-07-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

16-06-2008

Stb. 2008, 227

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

 

Nieuwe regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

16-06-2008

Stb. 2008, 227

Opmerkingen

 • 1)

  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2010/135 gesteld op 1 januari 2010.