Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsbesluit Besluit volksgezondheidssubsidies[Regeling vervallen per 13-12-2014.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 12-12-2014

Besluit van 20 oktober 2006, houdende intrekking van het Besluit volksgezondheidssubsidies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2006, kenmerk DWJZ/BWJP-2667209;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 25 april 2006, no. W.13.06.0074/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 oktober 2006, kenmerk DWJZ/BWJP-2716721;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 13-12-2014]

Het Besluit volksgezondheidssubsidies wordt ingetrokken.

Artikel II [Vervallen per 13-12-2014]

Op subsidies en specifieke uitkeringen die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verleend of vastgesteld blijven de regels gesteld bij of krachtens het Besluit volksgezondheidssubsidies van toepassing.

Artikel III [Vervallen per 13-12-2014]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zestiende november 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin