Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut[Regeling vervallen per 24-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]

Geldend van 26-10-2006 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën van 17 oktober 2006, nr. FEZ-U-2697164, houdende instelling van de baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 24-12-2013]

  • 1 Er wordt een baten-lastendienst ingesteld waarvan de naam komt te luiden: Nederlands Vaccin Instituut.

Artikel 2 [Vervallen per 24-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2006.

Artikel 3 [Vervallen per 24-12-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: instellingsbesluit baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm