Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven CBR-examens 2007[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.][Regeling vervallen per 07-04-2014.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 06-04-2014

Regeling tarieven CBR-examens 2007

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-04-2014]

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

1.

Theorie-examens CBR

   

1.1

Klassikaal theorie-examen A/B/AM

30,80*

1.2

Toeslag aangepast klassikaal theorie-examen A/B

4,85*

1.3

Toeslag individueel theorie-examen A/B/AM

34,00*

1.4

Theorie-examen C/D

42,35

       

2.

Praktijkexamen

   

2.1

Praktijkexamen A – (voertuigbeheersing)

42,70*

 

Praktijkexamen A – (verkeersdeelneming)

99,65*

2.2

Gefaseerd praktijkexamen A

72,90*

2.3

Nader onderzoek praktijkexamens A

122,60*

2.4

Normaal praktijkexamen B

86,15*

2.5

Gefaseerd praktijkexamen B – fase I

72,95*

 

fase II

86,15*

2.6

Nader onderzoek praktijkexamen B

95,35*

2.7

Normaal praktijkexamen E bij B

86,15*

2.8

Gefaseerd praktijkexamen E bij B – fase I

72,90*

 

fase II

86,15*

2.9

Nader onderzoek praktijkexamen E bij B

95,35*

2.10

Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B

14,85*

2.11

Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B

14,85*

2.12

Toeslag afroepexamen A, B of E bij B

14,85*

2.13

Praktijkexamen C

133,65

2.14

Nader onderzoek praktijkexamen C

133,65

2.15

Praktijkexamen E bij C

133,65

2.16

Nader onderzoek praktijkexamen E bij C

133,65

2.17

Praktijkexamen D

133,65

2.18

Nader onderzoek praktijkexamen D

133,65

2.19

Praktijkexamen E bij D

133,65

2.20

Nader onderzoek praktijkexamen E bij D

133,65

2.21

Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

15,20

       

3.

Medische geschiktheid

   

3.1

Eigen Verklaring

19,55*

3.2

Toeslag spoedbehandeling eigen verklaring

5,95*

De met * bemerkte tarieven zijn inclusief 19% BTW. Waar geen * vermeld wordt, bestaat vrijstelling van BTW.

Artikel 2 [Vervallen per 07-04-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 16 oktober 2006

De

Algemeen Directeur

van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

F.C.A. Meijer