Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Geldend op 22-05-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 126g

    • 1. Een beheerder die een transactie voor eigen rekening samenvoegt met een order van een instelling voor collectieve belegging in effecten of cliënt, wijst de desbetreffende transactie niet toe op een voor de instelling voor collectieve belegging in effecten respectievelijk cliënt nadelige wijze.

    • 2. Indien een beheerder een order van een instelling voor collectieve belegging in effecten of cliënt samenvoegt met een transactie voor eigen rekening en de samengevoegde order slechts ten dele wordt uitgevoerd, geeft hij de order van de instelling voor collectieve belegging in effecten of cliënt bij de toewijzing van de desbetreffende transactie voorrang op zijn eigen transactie. Het is de beheerder slechts toegestaan een transactie als bedoeld in de vorige volzin naar evenredigheid toe te wijzen overeenkomstig zijn orderuitvoeringsbeleid, bedoeld in artikel 126f, eerste lid, onderdeel b, indien hij kan aantonen dat de order van de instelling voor collectieve belegging in effecten of cliënt niet of niet op dezelfde gunstige voorwaarden had kunnen uitvoeren als deze niet was samengevoegd.