Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit boetes Wft[Regeling vervallen per 01-08-2009.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-07-2009

Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het bedrag van de bestuurlijke boetes terzake van overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Besluit boetes Wft)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 juli 2006, nr. FM 2006-1702M;

Gelet op artikel 1:81, eerste en tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 18 augustus, nr. W06.06.0336/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. FM 2006-02367M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-2009]

 • 2 Onder balanstotaal wordt in dit besluit verstaan:

  • a. indien het betreft rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid onder a: het balanstotaal zoals dat blijkt uit die jaarrekening;

  • b. indien het betreft administratieplichtigen als bedoeld in het eerste lid onder b: het balanstotaal zoals dat uit deze jaarrekening blijkt;

 • 3 Indien het betreft een persoon die niet volgens de Nederlandse wet administratieplichtig is, stelt de toezichthouder op basis van andere documenten, met inachtneming van de in artikel 362 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde normen, het eigen vermogen onderscheidenlijk het balanstotaal vast.

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-2009]

Voor de tariefnummers, behorend bij de in artikel 3, 4 en 5 genoemde overtredingen, zijn de boetebedragen als volgt vastgesteld:

Tariefnummer

Boete

1

€ 600

2

€ 1.000

3

€ 6.000

4

€ 24.000

5

€ 96.000

Artikel 3 [Vervallen per 01-08-2009]

Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is als volgt beboetbaar:

Wet op het financieel toezicht

Tariefnummer

Algemeen deel    
1:10  

3

1:12, derde en vierde lid  

3

1:28, tweede en derde lid  

5

1:74, eerste lid  

3

     
Deel Markttoegang financiële ondernemingen    
2:4, eerste lid  

5

2:6, eerste lid  

5

2:8, eerste lid  

5

2:9, eerste en tweede lid  

1

2:10, eerste lid en tweede lid  

1

2:10, vierde lid  

4

2:11, eerste lid  

5

2:15, eerste lid  

1

2:15, tweede lid  

4

2:16, eerste en derde lid  

5

2:18, eerste lid  

1

2:18, tweede lid  

4

2:19  

3

2:20, eerste lid  

5

2:23, eerste lid  

5

2:25, eerste lid  

1

2:25, tweede lid  

4

2:26  

4

2:26a, eerste lid  

5

2:26c, eerste lid  

4

2:26d, eerste lid  

5

2:26f, eerste lid  

4

2:27, eerste lid  

5

2:35  

1

2:36, eerste en tweede lid  

5

2:36, derde en vierde lid  

1

2:36, vijfde lid  

4

2:38, eerste lid  

1

2:38, tweede lid  

4

2:39, eerste en tweede lid  

1

2:40  

5

2:45, eerste lid tot en met derde lid  

1

2:45, vierde lid  

4

2:46, eerste lid tot en met derde lid  

1

2:48, eerste lid  

5

2:50, eerste lid  

5

2:52, eerste lid  

1

2:53, eerste en tweede lid  

1

2:54, eerste en tweede lid  

1

2:54, vierde lid  

4

2:54a, eerste lid  

5

2:54c, eerste lid  

4

2:54d, eerste lid  

5

2:54f, eerste lid  

4

2:55, eerste lid  

5

2:60, eerste lid  

5

2:65, eerste lid  

5

2:65, tweede lid  

5

2:71, eerste lid  

1

2:72, eerste tot en met derde  

1

2:73, eerste en tweede lid  

1

2:75, eerste lid  

5

2:80, eerste lid  

5

2:81, derde lid  

1

2:84, tweede lid  

1

2:86, eerste lid  

5

2:90, tweede lid  

1

2:92, eerste lid  

5

2:96  

5

2:99, vierde en vijfde lid  

2

2:100, tweede lid  

4

2:101, eerste lid  

1

2:102, eerste lid  

1

2:103  

4

2:103a, eerste lid  

4

2:107, eerste lid  

4

2:108, eerste lid  

1

2:110, eerste lid  

1

2:111, eerste lid  

1

2:112, eerste lid  

1

2:114, eerste lid  

1

2:115, eerste lid  

1

2:117, eerste lid  

1

2:118, eerste lid  

1

2:120, eerste lid  

1

2:121, eerste lid  

1

2:122, eerste lid  

1

2:123, eerste lid  

1

2:125, eerste lid  

1

2:126, eerste lid  

1

2:127, eerste lid  

1

2:128, vijfde lid  

2

2:129, eerste en derde lid  

1

2:130, eerste lid  

1

     
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen
3:5, eerste lid  

5

3:5, vierde lid  

4

3:6, eerste lid  

5

3:6, vierde lid  

3

3:7, eerste lid  

5

3:7 vierde lid  

3

3:8  

4

3:9, eerste lid  

4

3:10, eerste lid  

3

3:10, derde lid  

2

3:15, eerste en tweede lid  

3

3:16, eerste tot en met derde lid  

3

3:17, eerste lid  

3

3:18, eerste en tweede lid  

3

3:19, eerste en tweede lid  

3

3:20  

3

3:21, eerste en tweede lid  

3

3:24  

3

3:29, eerste lid  

3

3:29, tweede lid  

1

3:30, eerste lid  

3

3:32  

3

3:34, eerste en tweede lid  

3

3:35  

4

3:36, eerste en tweede lid  

5

3:37, eerste lid  

1

3:37, tweede en derde lid  

3

3:38  

3

3:38a  

5

3:38b  

5

3:39, eerste lid  

4

3:39, tweede lid  

3

3:41  

1

3:42  

1

3:43, tweede lid  

1

3:44, eerste lid  

3

3:45  

1

3:47, eerste lid  

4

3:47, tweede, derde en vijfde lid  

3

3:48  

1

3:51  

5

3:52  

1

3:53, eerste lid  

4

3:53, tweede en vijfde lid  

2

3:57, eerste en vijfde lid  

4

3:57, zevende lid  

3

3:63, eerste en derde lid  

4

3:67, eerste tot en met derde lid  

4

3:68, eerste en derde lid  

4

3:68a  

4

3:69, eerste en derde lid  

4

3:69, tweede lid  

3

3:70, eerste lid  

2

3:71, eerste lid  

1

3:72, eerste en derde lid  

3

3:72, vierde lid  

2

3:72, lid 5a  

4

3:72, zesde tot en met het negende lid  

1

3:73  

1

3:74, eerste lid  

2

3:74a, eerste lid  

3

3:74a, eerste en tweede lid  

3

3:74a, tweede lid  

2

3:74a, derde lid  

1

3:74a, derde lid  

2

3:74a, vierde lid  

3

3:74a, vierde lid  

3

3:75  

3

3:76, eerste en tweede lid  

1

3:77  

3

3:78, eerste lid  

1

3:81, eerste en derde lid  

1

3:83, eerste lid  

1

3:87, eerste lid  

1

3:88, eerste en tweede lid  

3

3:89, eerste lid  

3

3:95, eerste lid  

3

3:96, eerste lid  

3

3:99, eerste lid  

4

3:103, eerste en tweede lid  

2

3:104, eerste lid  

3

3:104, derde lid  

3

3:105, vierde lid  

3

3:108, eerste tot en met derde lid  

2

3:110, vierde en vijfde lid  

1

3:111, derde lid  

3

3:111a, eerste lid  

4

3:111a, tweede lid  

4

3:112, eerste lid  

3

3:113, eerste en tweede lid  

3

3:116  

2

3:119, eerste lid  

2

3:120, eerste lid  

2

3:120, tweede lid  

1

3:120, derde tot en met vijfde lid  

2

3:120, zevende lid  

1

3:124, tweede lid  

2

3:125, eerste lid  

2

3:126, eerste lid  

3

3:129, eerste en tweede lid  

2

3:131, eerste lid  

3

3:132, eerste en derde lid  

3

3:135, eerste lid  

4

3:136, eerste en tweede lid  

3

3:137  

3

3:138, eerste lid  

4

3:139, eerste lid  

4

3:141, eerste lid  

4

3:143  

3

3:144, eerste lid  

4

3:145, eerste lid  

4

3:146, eerste lid  

4

3:148, eerste lid  

4

3:151, derde lid  

3

3:153  

4

3:155, eerste en derde lid  

3

3:156, zesde lid  

1

3:158, derde en vierde lid  

3

3:175, derde lid  

3

3:196  

3

3:259, eerste en tweede lid  

4

3:262  

2

3:263, eerste tot en met derde lid  

1

3:264, eerste lid  

1

3:267, derde en vierde lid  

1

3:269, eerste lid  

3

3:269, tweede lid  

3

3:271  

4

3:272, eerste lid  

4

3:273, eerste lid  

1

3:277b, eerste lid

 

3

3:279, eerste en vierde lid  

3

3:280, tweede en derde lid  

3

3:280a, tweede lid  

2

3:284, tweede lid  

3

3:285, eerste lid  

4

3:285, tweede lid  

4

3:286, eerste lid  

4

3:286, tweede lid  

4

3:296, eerste lid  

4

3:296, tweede lid  

3

3:296, derde lid  

4

3:296, vierde lid  

3

3:296, achtste lid  

3

3:297, eerste, tweede en vijfde lid  

3

3:298, eerste, tweede en vijfde lid  

3

3:299, eerste en derde lid  

3

     
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
4:3, eerste lid  

5

4:3, vierde lid  

4

4:4, eerste lid  

4

4:4a  

5

4:5, tweede lid  

2

4:6, eerste lid  

2

4:6a, eerste lid  

2

4:9, eerste lid  

4

4:9, tweede lid  

3

4:10, eerste lid  

4

4:11, eerste en tweede lid  

3

4:11, vierde lid  

2

4:13, eerste en tweede lid  

3

4:14, eerste lid  

3

4:15, eerste lid  

3

4:16, eerste lid  

3

4:17, eerste lid  

3

4:18a, eerste en tweede lid  

3

4:18b, tweede en derde lid  

3

4:18c, derde lid  

3

4:18d, eerste en tweede lid  

3

4:18e, eerste en tweede lid

 

3

4:19, eerste tot en met het derde lid  

3

4:20, eerste lid  

3

4:20, derde lid  

2

4:21  

2

4:23, eerste en tweede lid  

3

4:24, eerste tot en met derde lid  

3

4:26, eerste, derde, vierde en vijfde lid  

3

4:26, tweede lid  

1

4:27, eerste, tweede en vierde lid  

3

4:30a, eerste tot en met derde lid  

3

4:31, eerste lid  

4

4:32, eerste lid  

2

4:33, eerste tot en met derde lid  

3

4:34, eerste en tweede lid  

2

4:39  

3

4:40  

3

4:41  

3

4:42  

3

4:43, eerste lid  

3

4:44, eerste en tweede lid  

3

4:46, eerste lid  

3

4:46, tweede lid  

2

4:46, derde en vierde lid  

1

4:46a  

2

4:47  

3

4:48, eerste lid  

2

4:49, eerste lid  

4

4:49, tweede en derde lid  

3

4:50, eerste lid  

2

4:50, tweede lid  

4

4:51, eerste en tweede lid  

1

4:52, eerste en tweede lid  

3

4:52a  

2

4:53  

4

4:55  

2

4:56, eerste lid  

4

4:57  

3

4:58  

3

4:59, eerste lid  

3

4:59, tweede lid  

4

4:60, vijfde lid  

4

4:62, eerste en tweede lid  

3

4:63, eerste en tweede lid  

3

4:65, eerste tot en met derde lid  

3

4:66  

3

4:67, eerste lid  

3

4:68, eerste lid  

3

4:69, eerste lid  

3

4:70, eerste tot en met derde en vijfde tot en met zevende lid  

3

4:71, eerste tot en met derde en vijfde lid  

3

4:72, eerste lid  

2

4:73, eerste lid  

2

4:74, eerste lid  

2

4:75, eerste en derde lid  

2

4:76, eerste en derde lid  

2

4:77, eerste en tweede lid  

3

4:77, derde lid  

2

4:83, eerste lid  

3

4:84, eerste en tweede lid  

3

4:85, eerste, vierde en vijfde lid  

1

4:87, eerste, tweede, en vierde lid  

3

4:88, eerste, tweede en vierde lid  

2

4:89, eerste lid  

2

4:89a, eerste en tweede lid  

3

4:90, eerste lid  

2

4:90a, eerste tot en met het vijfde lid  

3

4:90b, eerste tot en met het derde lid  

3

4:90b, vierde tot en met het zesde lid  

4

4:90b, zevende tot en met het tiende lid  

3

4:90c, eerste tot en met het vierde lid  

3

4:90d, eerste, tweede en vierde lid  

3

4:90e, eerste tot en met het vijfde lid  

3

4:90e, achtste lid  

3

4:91a, eerste, derde, vierde tot en met het zevende lid  

3

4:91a, negende lid  

4

4:91b, eerste en tweede lid  

3

4:91b, derde en vierde lid  

4

4:91c, eerste en tweede lid  

3

4:91d, eerste en tweede lid  

3

4:91g, eerste tot en met het vierde lid  

3

4:91i  

3

4:91j, eerste, tweede en vijfde lid  

3

4:91k, eerste lid  

3

4:91k, tweede lid  

4

4:91l, eerste en tweede lid  

3

4:93, eerste lid  

2

4:94, eerste lid  

3

4:94, tweede lid  

2

4:94, derde lid  

4

4:95, eerste lid  

3

4:95, tweede lid  

2

4:95, derde lid  

4

4:96, eerste en tweede lid  

4

4:97, eerste en tweede lid  

3

4:99, eerste lid  

2

4:100, eerste lid  

3

4:100, tweede lid  

2

4:100, derde lid  

4

4:100a, eerste en tweede lid  

3

4:100b, eerste tot en met het derde lid  

3

4:100c  

4

4:100d, eerste en tweede lid  

4

     
Deel Gedragstoezicht financiële markten
5:2  

5

5:16, tweede lid  

3

5:18, tweede lid  

3

5:20, eerste tot en met vierde lid  

3

5:21, eerste tot en met vijfde lid  

3

5:21, zesde lid  

2

5:21, zevende lid  

3

5:23, eerste en vijfde lid  

3

5:25c, eerste lid  

4

5:25d, eerste en derde lid  

4

5:25e  

4

5:25f  

3

5:25h  

2

5:25i  

5

5:25m, eerste, tweede, derde en zesde lid  

4

5:25n  

1

5:25p  

2

5:25q  

3

5:25v, derde lid  

3

5:26, eerste lid  

4

5:27, derde en vierde lid  

3

5:28, eerste en tweede lid  

3

5:29, eerste tot en met het vijfde lid  

3

5:30  

3

5:31, eerste en vierde lid  

3

5:31, derde lid  

4

5:32, eerste tot en met het vierde lid  

3

5:32a, eerste tot en met het derde lid  

3

5:32b, eerste tot en met het derde lid  

3

5:32b, vijfde lid  

4

5:32c  

4

5:32d, eerste lid  

5

5:32e  

3

5:32f, eerste lid  

3

5:32g  

3

5:32j, eerste tot en met het derde lid  

3

5:32k, eerste, tweede en vierde lid  

3

5:32l, eerste tot en met het derde lid  

3

5:32m  

3

5:34, eerste en tweede lid  

4

5:35, eerste tot en met vierde lid  

4

5:36  

4

5:37  

3

5:38, eerste en tweede lid  

4

5:39, eerste lid  

4

5:40  

4

5:41, eerste en tweede lid  

4

5:42  

4

5:43, eerste en tweede lid  

4

5:44  

3

5:48, derde tot en met achtste lid  

4

5:50  

1

5:51, eerste lid  

2

5:56, eerste en derde lid  

5

5:56, zevende lid  

4

5:57, eerste lid  

5

5:58, eerste lid  

5

5:59, eerste lid  

2

5:60, eerste lid  

4

5:60, derde lid  

3

5:61, eerste lid  

2

5:62, eerste lid  

4

5:62, derde lid  

3

5:63, derde lid  

3

5:64, eerste lid  

4

5:64, derde lid  

2

5:64, vierde tot en met zevende lid  

3

5:65  

2

5:66  

3

5:68, eerste lid  

3

5:74, eerste en vierde lid  

5

5:78  

5

5:79  

5

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft  

Tariefnummer

4, eerste en tweede lid  

3

4, derde lid  

2

5, eerste en tweede lid  

3

6, eerste lid  

2

7, eerste lid  

1

Besluit Reikwijdtebepalingen Wft  

Tariefnummer

5, eerste lid, onder a  

1

5, eerste lid, onder b en c  

4

5, eerste lid, onder d  

3

5, tweede lid  

3

6, eerste lid  

1

9  

4

Besluit prudentiële regels Wft

Tariefnummer

10, eerste tot en met het zesde lid

3

11, eerste tot en met het vijfde lid

3

12, eerste tot en met het derde lid

3

13, eerste en tweede lid

3

14, eerste tot en met het vierde lid

3

14, vijfde lid

4

15, eerste tot en met het derde lid

3

16, eerste en tweede lid

3

17, eerste tot en met het vierde lid

3

17a

3

18

3

19

3

20, eerste tot en met het derde lid

3

21, eerste tot en met het derde lid

3

22

3

22a

3

23, eerste tot en met het derde lid

3

23, vijfde en zesde lid

3

23a, eerste tot en met het derde lid

3

23b, tweede lid

3

23c, tweede lid

3

23d

3

23e, tweede lid

3

24

3

24a, eerste en tweede lid

3

24b, eerste en tweede lid

3

25

3

26, eerste tot en met het derde lid

3

27, eerste en tweede lid

3

28

3

29

3

30

3

31, eerste lid

1

31, tweede lid

3

33, eerste tot en met het derde lid

1

34, eerste en tweede lid

3

35, eerste en tweede lid

1

36, eerste lid

1

37, eerste tot en met het vierde lid

1

38, eerste tot en met het derde lid

1

39, eerste tot en met derde lid

1

39, vijfde lid

3

40, eerste lid

3

40, tweede lid

1

41, tweede lid

3

44, tweede lid

1

44, derde, vierde en zesde lid

1

45, eerste en derde lid

1

47, eerste tot en met het derde lid

1

47, vierde lid

3

47, vijfde lid

1

54

5

55, eerste lid

5

56, tweede tot en met het vierde lid

3

59, eerste en tweede lid

4

60, eerste tot en met vierde lid

3

61, eerste tot en met zesde lid

3

61a, eerste en tweede lid

3

62, tweede en derde lid

3

62, vierde lid

4

62a, derde lid

4

62b, eerste lid

4

62c, tweede lid

3

62c, derde en vierde lid

3

62e, eerste lid

4

63, eerste en tweede lid

3

64

3

64a

3

64b, eerste tot en met derde lid

3

64c, eerste en tweede lid

3

64c, vierde tot en met zesde lid

3

65, eerste tot en met derde lid

3

66, eerste lid

3

67, eerste tot en met zevende lid

3

68, eerste en tweede lid

3

69, tweede lid

3

69, zesde lid

3

69, zevende lid

3

70, derde tot en met het vijfde lid

3

71, eerste tot en met derde lid

3

72, tweede lid

3

74, eerste tot en met het derde lid

3

75, tweede en derde lid

3

79, eerste lid

4

80

3

81, eerste tot en met het vierde lid

3

81, vijfde lid

4

82, eerste tot en met het derde lid

3

83

3

84, tweede en derde lid

3

85, eerste lid

3

86, eerste lid

3

87, eerste tot en met het derde lid

3

89, eerste lid

3

90, eerste tot en met vierde lid

3

91, eerste tot en met derde lid

3

92, eerste tot en met derde lid

3

93

3

94, eerste tot en met vierde lid en zesde lid

3

95, eerste tot en met derde lid en vijfde lid

3

96

3

98, eerste tot en met vierde lid

3

101, eerste en tweede lid

3

102, eerste tot en met het vierde lid

3

103, eerste en tweede lid

3

103, vierde lid

4

104, eerste tot en met het derde lid

4

105, eerste tot en met het derde lid

3

106

4

107, tweede lid

3

108, eerste lid

3

109, eerste lid

3

110

3

111, eerste tot en met het vijfde lid

3

112

3

113, eerste en tweede lid

3

114, eerste en tweede lid

3

115, eerste en tweede lid

3

116, eerste lid

3

117, eerste tot en met het vierde lid

3

118, tweede en derde lid

4

119

3

120, eerste en derde lid

4

120, vierde lid

3

121, eerste, derde en vierde lid

3

122, eerste en tweede lid

3

122a, eerste lid

3

122b, eerste en tweede lid

3

123, eerste tot en met het derde lid

3

123, zesde lid

3

125, eerste en tweede lid

3

126, eerste lid, tweede lid en vierde lid

3

126, achtste

4

127, eerste tot en met het derde lid

3

129

1

131, vierde lid

3

133, eerste lid

1

133, tweede lid

1

134, eerste lid

1

135, eerste tot en met het vierde lid

3

136, eerste en tweede lid

3

137, eerste tot en met derde lid

3

138

3

142

3

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Tariefnummer

2, eerste lid

3

3, eerste en tweede lid

3

3, vierde lid

2

4

2

17, eerste tot en met het zesde lid

3

18

3

19, eerste en tweede lid

3

19, derde lid

4

20, eerste en tweede lid

3

21, eerste en tweede lid

3

21, derde tot en met het vijfde lid

3

22, eerste en tweede lid

4

23, eerste tot en met derde lid

3

23, tweede en derde lid

3

24, eerste en tweede lid

3

24, derde lid

4

25, eerste en tweede lid

3

26, eerste tot en met het derde lid

4

26, vierde lid

3

27, eerste en tweede lid

4

28, eerste lid

2

29, eerste en tweede lid

2

29, derde lid

4

30, eerste tot en met het derde lid

3

31, eerste tot en met het zesde lid

3

31a

3

31b

3

31c, eerste tot en met het derde lid

3

32, eerste tot en met het derde lid

2

32, vijfde lid

2

33

2

34, eerste en vierde lid

3

35, eerste lid

3

35, tweede en derde lid

4

35, vierde lid

3

35, vijfde lid

4

35a, eerste lid

4

35a, tweede lid

3

35a, derde en vierde lid

4

35 b

4

35c, eerste en tweede lid

3

35d

3

35e, eerste tot en met het derde lid

3

35g, eerste lid

3

35h

3

37

5

38, eerste en tweede lid

3

38, derde lid

1

38a, eerste lid

4

38b, eerste lid

3

38c, eerste lid

3

38d, eerste en tweede lid

3

38e, eerste en tweede lid

3

39

4

40

4

41

2

42

3

49, eerste lid

3

49, tweede lid

2

49a, eerste en tweede lid

3

49b

3

50, eerste tot en met het derde lid

3

51, eerste en tweede lid

2

51a, eerste tot en met het vierde lid

3

51a, vijfde lid

4

51a, zesde lid

3

51a, zevende lid

5

52, eerste tot en met het zevende lid

3

artikel 53, eerste tot en met het dertiende lid

3

55, eerste en derde lid

2

56

4

57, eerste en tweede lid

3

58, eerste tot en met het derde lid

3

58a, eerste tot en met het derde lid

3

58b, eerste lid

3

58b, tweede lid

4

58b, derde lid

3

58c, eerste lid

4

58c, tweede tot en met het vijfde lid

3

58d, eerste tot en met het zesde lid

3

58e, eerste lid

3

58f, eerste lid

4

58f, derde tot en met vijfde lid

3

59

3

60, eerste en vierde lid

3

61, eerste lid

3

62

3

63, eerste, tweede en vierde lid

3

65, eerste en tweede lid

3

66, eerste tot en met het derde lid

3

67, eerste en tweede lid

2

68, eerste tot en met het derde lid

2

69, eerste tot en met het zevende lid

3

70, eerste tot en met het zevende lid

2

71, eerste en tweede lid

3

71a, eerste, derde en vierde lid

3

72, eerste lid

3

72, tweede lid

2

72, derde lid

2

72, vijfde lid

3

73

3

74

2

75

2

77, eerste lid

3

78, tweede en vierde lid

3

79, eerste en tweede lid

3

80

3

80a, eerste lid

4

80a, tweede en derde lid

3

80b, eerste lid

4

80c, eerste lid

3

80c, tweede lid

5

81, eerste tot en met het derde lid

4

81, vierde lid

3

82, eerste lid

2

83, eerste en tweede lid

3

83, derde lid

5

84

4

85

3

86, eerste en tweede lid

3

88, eerste en tweede lid

2

89, eerste tot en met het derde lid

2

90

2

91, eerste en tweede lid

2

92, eerste tot en met het derde lid

2

94, eerste en tweede lid

2

95, eerste, tweede, vierde en vijfde lid

2

96, eerste lid

2

97, eerste lid

1

98

2

99, eerste tot en met het vijfde lid

2

100

2

102, eerste en tweede lid

2

103, eerste en tweede lid

2

104

2

105

2

106

2

110, eerste lid

3

112, eerste, derde en vierde lid

3

113, eerste lid

4

114, eerste lid

4

115, eerste lid

4

116

3

117

3

118, eerste en tweede lid

1

119

1

120, eerste, tweede en vierde lid

3

122, eerste en tweede lid

3

123, eerste en vierde lid

3

123, vierde lid

3

123, vijfde en zesde lid

1

124, eerste lid

3

125, eerste en tweede lid

3

125, derde lid

1

126, eerste lid

3

127, eerste en tweede lid

3

128

3

129

3

130

4

132

4

133, eerste lid

2

133, tweede tot en met het vierde lid

4

134, eerste tot en met het vierde lid

4

135, eerste en tweede lid

4

136, eerste lid

4

137, tweede lid

4

138, eerste lid

4

139, eerste en tweede lid

4

140, eerste lid

3

140, tweede lid

4

143, tweede lid

3

144

3

145

1

146, eerste en tweede lid

3

147, eerste, derde en vierde lid

3

148, eerste en tweede lid

1

149, tweede lid

2

artikel 149a, eerste lid

3

artikel 149b, eerste tot en met het derde lid

3

150, eerste en tweede lid

3

151

3

154

3

155, eerste lid

3

156

4

158, tweede lid

1

159, tweede lid

4

160, tweede lid

4

162, eerste en tweede lid

3

163, eerste en tweede lid

1

164, eerste lid

4

164, tweede lid

3

164, derde lid

5

164a, eerste lid

5

164a, tweede lid

3

164b, eerste en tweede lid

4

164b, derde lid

3

165, eerste en tweede lid

3

165a, eerste tot en met het derde lid

3

165b, eerste, vierde en vijfde lid

3

165c, eerste tot en met het derde lid

3

165d

3

166

2

167

3

167a, eerste tot en met het vierde lid

3

168a, eerste lid

3

174, tweede lid

3

Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft  

Tariefnummer

6  

2

11, tweede lid,

 

2

Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft  

Tariefnummer

2  

3

3, eerste tot en met zevende lid  

3

4  

3

5, eerste tot en met zevende lid  

3

6  

3

7  

3

8, eerste en tweede lid  

3

9, eerste tot en met vierde lid  

3

Besluit openbare biedingen  

Tariefnummer

3  

4

4, eerste en derde lid  

4

5, eerste, vierde en vijfde lid  

4

6  

4

7  

4

10  

4

11  

4

12  

4

13  

4

14  

4

15, eerste tot en met vierde lid  

4

16, eerste, tweede en vierde lid  

4

17  

4

18, eerste tot en met derde lid  

4

19  

4

22  

4

21  

4

22  

4

23  

4

24  

4

25, eerste lid  

4

27  

4

Artikel 4 [Vervallen per 01-08-2009]

 • 2 Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Prospectusverordening is als volgt beboetbaar:

  Prospectusverordening

   

  Tariefnummer

  26, vijfde lid

   

  4

  30

   

  4

  34

   

  4

 • 3 Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten is als volgt beboetbaar:

  Uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten

  Tariefnummer

  7

  3

  8, eerste lid

  3

  8, tweede lid

  3

  17, eerste lid

  3

  24

  3

  27, eerste lid

  3

  29, eerste lid

  3

  29, tweede lid

  3

  29, derde lid

  3

  29, vierde lid

  3

  29, vijfde lid

  3

  36

  3

  37

  3

Artikel 5 [Vervallen per 01-08-2009]

Overtreding van een voorschrift gesteld in een hierna te noemen artikel uit de Nadere Regeling – gesteld krachtens de artikelen 31, 35, 54, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 84, 110, 112, 118, 123, 124, 133, 134, 164, 165 en 167 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen – is als volgt beboetbaar gesteld:

Nadere Regeling

 

Tariefnummer

2:1, eerste tot en met negende lid

 

3

2:2, eerste tot en met zesde lid

 

3

2:3

 

3

2:4

 

3

3:1

 

3

3:11

 

3

3:12

 

3

4:4, eerste lid

 

2

5:1

 

3

5:2, eerste en tweede lid

 

3

5:3

 

3

5:4, eerste en tweede lid

 

3

5:5

 

4

5:6

 

4

5:8

 

3

5:9

 

3

6:2, eerste en tweede lid

 

3

6:3

 

3

6:4

 

3

6:5, eerste, tweede en derde lid

 

2

6:6, eerste tot en met derde lid

 

2

6:7, eerste tot en met derde lid

 

2

6:8, eerste en tweede lid

 

2

6:9

 

2

6:10, eerste, vijfde en zesde

 

3

6:11

 

3

6:12, eerste en tweede lid

 

3

6:13, eerste, tweede en derde lid

 

3

6:14, eerste lid

 

3

6:21

 

2

6:22, derde lid

 

2

6:23, eerste en tweede lid

 

3

6:24

 

3

Artikel 6 [Vervallen per 01-08-2009]

 • 2 De draagkracht komt in de hoogte van de boete tot uiting door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van artikel 3, 4 en 5, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor.

 • 3 Indien de toezichthouder niet beschikt over de voor de bepaling van de draagkracht noodzakelijke gegevens, verzoekt hij degene aan wie de boete zal worden opgelegd deze gegevens binnen een door hem te stellen redelijke termijn te verstrekken.

 • 4 Indien de betrokkene de in het derde lid bedoelde gegevens niet binnen de in dat lid bedoelde termijn verstrekt, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de draagkrachtfactor vijf van toepassing.

 • 5 Indien een boete wordt opgelegd aan een persoon die behoort tot meerdere van de in het eerste artikel genoemde categorie dan is de categorie van toepassing die leidt tot de hoogste draagkrachtfactor.

Artikel 7 [Vervallen per 01-08-2009]

De in artikel 6, tweede lid, bedoelde draagkrachtfactoren zijn:

 • a. draagkrachtfactor één:

  • 1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van minder dan € 500.000;

  • 2°. kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van minder dan € 50.000.000;

  • 3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 5.000.000.;

  • 4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 15.000.000;

  • 5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening minder dan 15 bedraagt;

  • 6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van minder dan € 100.000;

  • 7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van minder dan € 150.000.

 • b. draagkrachtfactor twee:

  • 1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 500.000 maar minder dan € 5.000.000;

  • 2°. Kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van ten minste € 50.000.000 maar minder dan € 500.000.000;

  • 3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 5.000.000 maar minder dan € 25.000.000;

  • 4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 15.000.000 maar minder dan € 75.000.000;

  • 5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening ten minste 15 maar minder dan 25 bedraagt;

  • 6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van ten minste € 100.000, maar niet meer dan € 200.000;

  • 7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van ten minste € 150.000 maar minder dan € 300.000.

 • c. draagkrachtfactor drie:

  • 1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 5.000.000 maar minder dan € 50.000.000;

  • 2°. Kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van ten minste € 500.000.000 maar minder dan € 5.000.000.000;

  • 3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 25.000.000 maar minder dan € 125.000.000;

  • 4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 75.000.000 maar minder dan € 375.000.000;

  • 5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening ten minste 25 maar minder dan 40 bedraagt;

  • 6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van ten minste € 200.000, maar niet meer dan € 300.000;

  • 7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van ten minste € 300.000 maar minder dan € 500.000.

 • d. draagkrachtfactor vier:

  • 1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 50.000.000 maar minder dan € 500.000.000;

  • 2°. kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van ten minste € 5.000.000.000 maar minder dan € 50.000.000.000;

  • 3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 125.000.000 maar minder dan € 500.000.000;

  • 4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 375.000.000 maar minder dan € 1.500.000.000;

  • 5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening ten minste 40 maar minder dan 50 bedraagt;

  • 6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van ten minste € 300.000, maar niet meer dan € 400.000;

  • 7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van ten minste € 500.000 maar minder dan € 5.000.000.

 • e. draagkrachtfactor vijf:

  • 1°. beleggingsondernemingen, beheerders, beleggingsinstellingen en bewaarders met een eigen vermogen van ten minste € 500.000.000;

  • 2°. kredietinstellingen en clearinginstellingen met een balanstotaal van ten minste € 50.000.000.000;

  • 3°. natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 500.000.000;

  • 4°. levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 1.500.000.000;

  • 5°. financiëledienstverleners, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 4°, waarvan het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening ten minste 50 bedraagt;

  • 6°. personen die in of vanuit Nederland bedrijfsmatig buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aantrekken, ter beschikking verkrijgen of ter beschikking hebben, danwel in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van deze activiteiten met een omzet van ten minste € 400.000;

  • 7°. personen en vennootschappen, niet zijnde financiële ondernemingen als bedoeld onder 1° tot en met 6°, met een eigen vermogen van ten minste € 5.000.000.

Artikel 8 [Vervallen per 01-08-2009]

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 9 [Vervallen per 01-08-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit boetes Wft.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting en bijlage in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin