Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Geldend op 16-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 24

  • 1.De gegevens, bedoeld in artikel 2:45, tweede lid, van de wet zijn:

   • a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de verzekeraar;

   • b. een opgave van de rechtsvorm van de verzekeraar;

   • c. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

   • d. indien de verzekeraar is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;

   • e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;

   • f. de opgave van het adres van zijn zetel en dat van de vestiging van waaruit de verzekeraar voornemens is de diensten te verrichten;

   • g. de vermelding van de bevoegdheid om in de staat van de zetel het directe bedrijf van verzekeraar uit te oefenen en in welke branches de verzekeraar bevoegd is zijn bedrijf uit te oefenen;

   • h. de vermelding van de daadwerkelijke uitoefening van het directe bedrijf van verzekeraar vanuit de staat van de zetel;

   • i. gegevens waaruit de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, van de wet met betrekking tot het gehele door de verzekeraar uitgeoefende bedrijf blijkt; en

   • j. een opgave van de aard van:

    • 1°. indien het een levensverzekeraar betreft, de overeenkomsten die hij voornemens is te sluiten; en

    • 2°. indien het een schadeverzekeraar betreft, de in Nederland gelegen risico’s die hij voornemens is te dekken.

  • 3.De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, zijn:

   • a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer en de functie;

   • b. een curriculum vitae;

   • c. een opgave van de relevante diploma’s;

   • d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

   • e. een opgave van referenten.

  • 4.De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, zijn:

   • a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer en de functie;

   • b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

   • c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit; en

   • d. een opgave van referenten.