Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën van 11 september 2006, nr. 294455, tot instelling van de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 september 2006

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm