Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2010

Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2007 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddeld premieplichtig loon

27.000

Grens grote/kleine werkgever

675.000

Gemiddelde percentage

0,62%

Maximumpremie grote werkgevers

2,48%

Gemiddeld werkgeversrisicopercentage

1,39%

Rekenpercentage

Correctiefactor werkgeversrisico

0,48%

0,35

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

 

1 jaar bekend

2 jaar bekend

3 jaar bekend

4 jaar bekend

5,14

2,52

1,67

1,25

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 1, wordt verhoogd respectievelijk verlaagd met de in artikel 2.9 van het Besluit Wfsv bedoelde opslagen en kortingen voor kleine werkgevers, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder a en b, van de Wet financiering sociale verzekeringen, in werking met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 5 september 2006

De

Voorzitter

Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst

Bijlage [Vervallen per 01-01-2011]

Sectorale opslagen en kortingen voor kleine werkgevers in 2007
 

Sector

Opslag/Korting

Premie

1

Agrarisch bedrijf

0,48

0,96

2

Tabakverwerkende industrie

– 0,03

0,45

3

Bouwbedrijf

0,71

1,19

4

Baggerbedrijf

0,59

1,07

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind.

0,21

0,69

6

Timmerindustrie

– 0,12

0,36

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,18

0,66

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. ind.

0,13

0,61

9

Grafische industrie

0,28

0,76

10

Metaalindustrie

0,19

0,67

11

Electrotechnische industrie

0,44

0,92

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,11

0,59

13

Bakkerijen

0,07

0,55

14

Suikerverwerkende industrie

0,30

0,78

15

Slagersbedrijven

0,67

1,15

16

Slagers overig

0,66

1,14

17

Detailhandel en ambachten

0,30

0,78

18

Reiniging

0,62

1,10

19

Grootwinkelbedrijf

0,00

0,48 1

20

Havenbedrijven

– 0,17

0,31

21

Havenclassificeerders

– 0,06

0,42

22

Binnenscheepvaart

– 0,25

0,23

23

Visserij

– 0,24

0,24

24

Koopvaardij

– 0,24

0,24

25

Vervoer KLM

0,00

0,48 2

26

Vervoer NS

0,00

0,48 3

27

Vervoer Posterijen

– 0,48

0,00

28

Taxi- en ambulancevervoer

0,15

0,63

29

Openbaar vervoer

– 0,48

0,00

30

Besloten busvervoer

0,37

0,85

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

– 0,19

0,29

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,23

0,71

33

Horeca algemeen

– 0,01

0,47

34

Horeca catering

– 0,11

0,37

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,01

0,49

38

Banken

– 0,35

0,13

39

Verzekeringswezen

– 0,20

0,28

40

Uitgeverij

– 0,17

0,31

41

Groothandel I

– 0,10

0,38

42

Groothandel II

0,09

0,57

43

Zakelijke dienstverlening I

– 0,10

0,38

44

Zakelijke dienstverlening II

– 0,24

0,24

45

Zakelijke dienstverlening III

– 0,16

0,32

46

Zuivelindustrie

– 0,23

0,25

47

Textielindustrie

0,77

1,25

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,13

0,61

49

Chemische industrie

0,42

0,90

50

Voedingsindustrie

0,29

0,77

51

Algemene industrie

0,64

1,12

52

Uitzendbedrijven

0,06

0,54

53

Bewakingsondernemingen

– 0,28

0,20

54

Culturele instellingen

– 0,19

0,29

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,14

0,62

56

Schildersbedrijf

0,41

0,89

57

Stukadoorsbedrijf

0,70

1,18

58

Dakdekkersbedrijf

0,19

0,67

59

Mortelbedrijf

– 0,17

0,31

60

Steenhouwersbedrijf

0,66

1,14

61

Overheid, onderwijs en wetenschappen

0,05

0,53

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

– 0,03

0,45

63

Overheid, defensie

0,00

0,48 4

64

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,40

0,88

65

Overheid, openbare nutsbedrijven

– 0,20

0,28

66

Overheid, overige instellingen

0,03

0,51

67

Werk en (re)integratie

0,34

0,82

68

Railbouw

0,42

0,90

69

Telecommunicatie

– 0,02

0,46

 • ^ [1]

  De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 675.000.

 • ^ [2]

  De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 675.000.

 • ^ [3]

  De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 675.000.

 • ^ [4]

  De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van € 675.000.