Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beheer DigiD[Regeling vervallen per 01-11-2015.]

Geldend van 01-09-2006 t/m 31-10-2015

Besluit beheer DigiD

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-11-2015]

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (voor deze de Directeur Generaal Management Openbare Sector) is belast met de zorg voor de instandhouding van de overheidstoegangsvoorziening DigiD, bedoeld in artikel 1 van het Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening.

Artikel 2 [Vervallen per 01-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2006 en vervalt op een door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip.

Artikel 3 [Vervallen per 01-11-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: besluit beheer DigiD.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï