Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding 2006[Regeling vervallen per 23-01-2014.]

Geldend van 31-08-2006 t/m 22-01-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 7 augustus 2006, nr. PO/ZO/2006/26935, houdende regels met betrekking tot de samenstelling van de Adviescommissie toelating en begeleiding en verlenging van de periode van haar werkzaamheden (Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding 2006)

Artikel 2. Samenstelling [Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Tot voorzitter, tevens lid van de commissie, wordt herbenoemd: mr. drs. M.G. Nicolaï, wonende te Zoetermeer.

  • 2 Tot leden van de commissie worden herbenoemd:

    • a. prof. dr. J.M.A. Hermanns, wonende te Woerden;

    • b. drs. J.D. Rensen, wonende te Delft;

    • c. dhr. P.A. Stobbelaar, wonende te Valkenswaard;

    • d. prof. mr. P.J.J. Zoontjens, wonende te Goirle.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding 2006.

Deze Regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven