Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (aanwijzing onderwijsinstelling met voltijds hoger onderwijs)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-05-2009.]

Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 7 augustus 2006, nr. INDuit06-4175 (AUB), houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (achtenveertigste wijziging)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 14 Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3.41 Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Voorschrift Vreemdelingen 2000.]

Artikel II [Vervallen per 01-05-2007]

Artikel III

  • 1 Deze regeling treedt inwerking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 mei 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 augustus 2006

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk