Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit besluit uurvergoeding geestelijk verzorgers van niet klassieke denominaties[Regeling vervallen per 15-11-2007 met terugwerkende kracht tot 01-01-2007.]

Geldend van 20-07-2006 t/m 01-01-2007

Wijziging besluit uurvergoeding geestelijk verzorgers van niet klassieke denominaties

De Minister van Justitie,

Overwegende dat bij besluit van 28 juni 2005, nr. 5358016/05/DJI, de uurvergoedingen voor geestelijk verzorgers van de niet klassieke denominaties werden vastgesteld;

Dat gelet op het inmiddels gestegen loon- en prijspeil de desbetreffende bedragen dienen te worden aangepast;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers niet-klassieke denominaties;

Besluit:

[Vervallen per 15-11-2007]

  • 1. het besluit van 28 juni 2005, nr. 5358016/05/DJI, wordt ingetrokken;

  • 2. de uurvergoeding voor de geestelijk verzorgers van de niet-klassieke denominaties bedraagt voor:

    • MBO-opgeleiden (schaal 9.4): € 26,57

    • HBO-opgeleiden (schaal 11.3): € 32,54

    • WO-opgeleiden (schaal 12.5): € 39,35

  • 3. Dit besluit treedt met ingang van 20 juli 2006 in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 20 juli 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen

,

G.J.M. Wouters