Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanvulling beleidsregels subsidieverlening HGIS-Cultuurprogramma 2005–2008[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 08-07-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 23 juni 2006, nr. DCO-168a/06, tot aanvulling van beleidsregels met het oog op subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (HGIS-Cultuurprogramma 2005–2008)

Artikel I [Vervallen per 01-01-2007]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 8.1 en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt tot en met 31 december 2006 in aanvulling op het bepaalde in de bijlage onder I, Aandachtsgebieden, sub 2, Geografische prioriteiten, van het bij besluit van 22 februari 2006, nr. DJZ/BR/0201-2006, tot omzetting van op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels en subsidieplafond van toepassing verklaarde besluit van 18 maart 2005, nr. DCO/h-0141, houdende vaststelling van het beleidskader HGIS-Cultuurprogramma voor de periode 2005–2008, dat de Nederlandse Antillen en Aruba mede als geografische prioriteit gelden, voor zover het betreft grote projecten die zich in meer dan één land van de Caraïbische regio afspelen.

Artikel II [Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:

directeur-generaal voor Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos