Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing organisaties voor mulitidisciplinaire adviescommissie ICT

Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Besluit aanwijzing organisaties voor mulitidisciplinaire adviescommissie ICT

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5.1, tweede lid, van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland;

Besluit:

Artikel 1

Als rechtspersonen of diensten met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland, worden aangewezen:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes