Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 21 Organisatieveranderingen


Informatie geldend op 16-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 13-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

26-10-2006

 

Nieuwe regeling

14-06-2006

Stcrt. 2006, 209

 

14-06-2006

Stcrt. 2006, 209