Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond en termijnen rijkssubsidiëring grootschalige restauraties[Regeling vervallen per 01-07-2016.]

Geldend van 17-06-2006 t/m 30-06-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2 juni 2006, nr. WJZ/2006/23190, houdende vaststelling van een subsidieplafond alsmede enkele termijnen als bedoeld in het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005 (Besluit vaststelling subsidieplafond en termijnen rijkssubsidiëring grootschalige restauraties)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8 van het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2016]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005 wordt vastgesteld op 40 miljoen euro.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2016]

De termijnen, bedoeld in artikel 5 van het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005 worden vastgesteld op 1 augustus 2006 onderscheidenlijk 1 oktober 2006.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2016]

De termijn, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005 wordt vastgesteld op 1 januari 2007.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2016]

De termijn, bedoeld in artikel 4, onderdeel c, van het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005 wordt vastgesteld op 31 december 2010.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling subsidieplafond en termijnen rijkssubsidiëring grootschalige restauraties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan