Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006–2007[Regeling vervallen per 01-08-2007.]

Geldend van 01-08-2006 t/m 31-07-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2006, nr. CFI/BVO/2006/58742, houdende de elementcodetabel voor het schooljaar 2006–2007 in verband met de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2006, de opleidingentabel Volwasseneneducatie voor het schooljaar 2006–2007 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en de Volwasseneneducatie per 1 augustus 2006 (Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006–2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO schooljaar 2006–2007 [Vervallen per 01-08-2007]

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2006 van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (Basisregister Onderwijs) voor het schooljaar 2006–2007 geldt de elementcodetabel opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling Opleidingentabel volwasseneneducatie 2006–2007 [Vervallen per 01-08-2007]

Voor regionale opleidingscentra als bedoeld in artikel 1.3.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt voor het schooljaar 2006–2007 de opleidingentabel opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2006–2007 [Vervallen per 01-08-2007]

Voor de scholen voor voortgezet onderwijs en regionale opleidingencentra als bedoeld in artikel 1.3.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt voor het schooljaar 2006–2007 de vakcodetabel opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4. Intrekking [Vervallen per 01-08-2007]

De Regeling elementcodetabel schooljaar 2005–2006 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 6. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006–2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage I. , behorende bij artikel 1 [Vervallen per 01-08-2007]

Elementcode tabel VO schooljaar 2006–2007

Registratie code

Korte omschrijving

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Teruggekeerde gezakte

Her-profiel

Ge-

slaagd

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw)

1

2

       

N

N

N

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0015

Ljvb op VWO/HAVO

1

2

3

     

N

N

N

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0017

Ljvb op VWO

1

2

3

     

N

N

N

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

N

N

N

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

2

       

N

N

N

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

N

N

N

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

2

       

N

N

N

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

2

       

N

N

N

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

2

       

N

N

N

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

2

       

N

N

N

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

2

       

N

N

N

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

2

       

N

N

N

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

2

       

N

N

N

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

N

N

N

0100

ATHENEUM

1

2

3

     

N

N

N

0150

ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

J

J

J

0151

ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0152

ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0153

ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0154

ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0155

ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0156

ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0157

ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0158

ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0159

ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0200

GYMNASIUM

1

2

3

     

N

N

N

0250

GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

J

J

J

0251

GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0252

GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0253

GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0254

GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0255

GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0256

GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0257

GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0258

GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0259

GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0300

HAVO

1

2

3

     

N

N

N

0350

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

J

J

J

0351

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

J

J

J

0352

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0353

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0354

HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

 

J

J

J

0355

HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0356

HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0357

HAVO Prf Nat/Gezond &Cul/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0358

HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0359

HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

2

3

4

   

J

J

J

0420

VRIJE SCHOOL

           

J

J

J

0600

LYCEUM

1

2

3

     

N

N

N

0650

LYC Prf Nat/Tech

     

4

5

6

J

J

J

0651

LYC Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0652

LYC Prf Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0653

LYC Prf Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0654

LYC Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0655

LYC Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0656

LYC Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0657

LYC Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0658

LYC Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0659

LYC Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0700

Engelse Stroom

1

2

3

4

5

 

J

J

J

0800

Internationaal Baccalaureaat

       

5

6

J

J

J

1393

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

N

N

N

1397

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

N

N

N

1908

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

N

N

N

1915

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

N

N

N

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2

3

4

   

J

N

J

2311

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2312

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2313

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2314

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2315

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2316

LWOO Gemengde Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2317

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2318

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2319

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2320

LWOO Gemengde Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2321

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2322

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2323

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2331

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2332

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2341

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2351

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2352

LWOO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2353

LWOO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2354

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2361

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2362

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2371

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2381

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2411

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2412

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2413

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2414

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2415

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2416

LWOO Kaderbg Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2417

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2418

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2419

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2420

LWOO Kaderbg Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2421

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2422

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2423

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2431

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2432

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2441

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2451

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2452

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2453

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2454

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2461

LWOO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2462

LWOO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2471

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2481

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2511

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2512

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2513

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2514

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2515

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2516

LWOO Basisbg Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2517

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2518

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2519

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2520

LWOO Basisbg Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2521

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2522

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2523

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2531

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2532

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2541

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2551

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2552

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2553

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2554

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2561

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2562

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2571

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2581

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2611

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2612

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2613

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2614

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2615

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2616

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2617

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2618

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2619

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2620

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2621

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2622

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2623

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2631

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2632

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2641

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2651

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2652

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2653

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2654

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2661

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2662

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2671

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2681

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2711

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2712

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2713

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2714

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2715

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2716

VMBO Gemengde Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2717

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2718

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2719

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2720

VMBO Gemengde Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2721

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2722

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2723

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2731

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2732

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2741

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2751

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2752

VMBO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2753

VMBO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2754

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2761

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2762

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2771

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2781

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2811

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2812

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2813

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2814

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2815

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2816

VMBO Kaderbg Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2817

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2818

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2819

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2820

VMBO Kaderbg Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2821

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2822

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2823

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2831

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2832

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2841

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2851

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2852

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2853

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2854

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2861

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2862

VMBO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2871

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2881

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2911

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2912

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2913

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2914

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2915

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2916

VMBO Basisbg Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2917

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2918

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2919

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2920

VMBO Basisbg Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2921

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2922

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2923

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2931

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2932

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2941

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2951

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2952

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2953

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2954

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2961

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2962

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2971

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2981

VMBO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3011

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

3012

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

3013

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

3014

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

3015

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

3016

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

3017

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

3018

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

3019

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

3020

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

3021

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3022

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3023

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3031

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

3032

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

3041

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3051

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

3052

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

3053

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

3054

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

3061

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3062

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3071

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

3081

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3111

LWOO Basisbg Lw A O Tech Bouw

   

3

4

   

N

J

N

3112

LWOO Basisbg Lw A OTech Metaal

   

3

4

   

N

J

N

3113

LWOO Basisbg Lw A O Tech Elektro

   

3

4

   

N

J

N

3114

LWOO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

   

3

4

   

N

J

N

3115

LWOO Basisbg Lw A O Tech Instal

   

3

4

   

N

J

N

3116

LWOO Basisbg Lw A O Tech Grafisch

   

3

4

   

N

J

N

3117

LWOO Basisbg Lw A O Tech T & L

   

3

4

   

N

J

N

3118

LWOO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3119

LWOO Basisbg Lw A O Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3120

LWOO Basisbg Lw A O Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3121

LWOO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3122

LWOO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3123

LWOO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3131

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

N

J

N

3132

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

N

J

N

3141

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3151

LWOO Basisbg Lw A O Ec Admin

   

3

4

   

N

J

N

3152

LWOO Basisbg Lw A O Ec H & V

   

3

4

   

N

J

N

3153

LWOO Basisbg Lw A O Ec M & C

   

3

4

   

N

J

N

3154

LWOO Basisbg Lw A O Ec Cons

   

3

4

   

N

J

N

3161

LWOO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3162

LWOO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3171

LWOO Basisbg Lw A O Landb LNO

   

3

4

   

N

J

N

3181

LWOO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3211

VMBO Basisbg Lw A O Tech Bouw

   

3

4

   

N

J

N

3212

VMBO Basisbg Lw A O Tech Metaal

   

3

4

   

N

J

N

3213

VMBO Basisbg Lw A O Tech Elektro

   

3

4

   

N

J

N

3214

VMBO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

   

3

4

   

N

J

N

3215

VMBO Basisbg Lw A O Tech Instal

   

3

4

   

N

J

N

3216

VMBO Basisbg Lw A O Tech Grafisch

   

3

4

   

N

J

N

3217

VMBO Basisbg Lw A O Tech T & L

   

3

4

   

N

J

N

3218

VMBO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3219

VMBO Basisbg Lw A O Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3220

VMBO Basisbg Lw A O Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3221

VMBO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3222

VMBO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3223

VMBO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3231

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

N

J

N

3232

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

N

J

N

3241

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3251

VMBO Basisbg Lw A O Ec Admin

   

3

4

   

N

J

N

3252

VMBO Basisbg Lw A O Ec H & V

   

3

4

   

N

J

N

3253

VMBO Basisbg Lw A O Ec M & C

   

3

4

   

N

J

N

3254

VMBO Basisbg Lw A O Ec Cons

   

3

4

   

N

J

N

3261

VMBO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3262

VMBO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3271

VMBO Basisbg Lw A.O.Landb LNO

   

3

4

   

N

J

N

3281

VMBO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

4010

ATH naar VAVO

1

2

3

4

5

6

N

N

N

4015

ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

J

N

N

4020

GYM naar VAVO

1

2

3

4

5

6

N

N

N

4025

GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

J

N

N

4030

HAVO naar VAVO

1

2

3

4

5

 

N

N

N

4035

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

       

5

 

J

N

N

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

N

N

N

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

J

N

N

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

N

N

N

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

J

N

N

4060

LYC naar VAVO

1

2

3

4

5

6

N

N

N

4065

LYC naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

J

N

N

Technische toelichting bij bijlage I [Vervallen per 01-08-2007]

1. Algemeen [Vervallen per 01-08-2007]

Met ingang van het schooljaar 2005–2006 is een aantal wijzigingen van kracht geworden voor de algemene leerjaren. Gebleken is dat bij de elektronische aanlevering van de telgegevens aan BROn, problemen ontstonden omdat een aantal scholen nog gebruik had gemaakt van de oude codes. Het gaat om de volgende codes:

Met ingang van het schooljaar 2005–2006 vervallen elementcodes [Vervallen per 01-08-2007]

Vervallen elementcodes voor de algemene leerjaren in de onderbouw: 0010, 0021, 0030 en 0035.

Met ingang van het schooljaar 2005–2006 geïntroduceerde elementcodes [Vervallen per 01-08-2007]

Nieuwe elementcodes voor de onderbouw: 0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045 en 0046.

Nieuwe elementcodes 2006–2007 [Vervallen per 01-08-2007]

De reden voor de invoering van de nieuwe elementcodes is dat met deze codes zichtbaar kan worden gemaakt welke leerlingen staan ingeschreven bij een instelling voor VO maar zijn uitbesteed aan een BVE instelling die VAVO verzorgt (samenwerkingsconstructie VO/BVE). De gegevens worden gebruikt voor de bekostiging (100% bekostiging of 50% bekostiging) en het beleid. De examengegevens van deze leerlingen worden niet verstrekt door de VO-scholen maar door de BVE instellingen. Voor de goede orde: Bij de VO-telling van leerlingen (BROn) schooljaar 2006–2007 worden VO-leerlingen van 16 jaar en ouder die zijn uitbesteed aan het VAVO uitsluitend geregistreerd bij de codes 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4040, 4050, 4055 en 4065. Omdat de examengegevens van deze leerlingen door de betreffende BVE-instellingen die het VAVO verzorgen worden verstrekt, zijn er van deze leerlingen voor de bekostiging in het VO geen verdere gegevens nodig (profiel-gegevens in de bovenbouw van het HAVO/VWO kunnen bijvoorbeeld achterwege blijven).

2. Wijzigingen 2006–2007 [Vervallen per 01-08-2007]

De tabel is ten opzichte van vorig jaar als volgt gewijzigd:

Nieuwe elementcodes voor het registreren van leerlingen binnen de samenwerkingsconstructie VO/BVE:

Categorie 1 [Vervallen per 01-08-2007]

4010 Atheneum leerlingen van 16 jaar en ouder die niet eerder examen hebben gedaan maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4020 Gymnasium leerlingen van 16 jaar en ouder die niet eerder examen hebben gedaan maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4030 Havo leerlingen van 16 jaar en ouder die niet eerder examen hebben gedaan maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4040 VMBO-theoretische leerweg leerlingen van 16 jaar en ouder die niet eerder examen hebben gedaan en waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4050 Lwoo- VMBO-theoretische leerweg leerlingen van 16 jaar en ouder die niet eerder examen hebben gedaan een waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4060 Lyceum leerlingen van 16 jaar en ouder die niet eerder examen hebben gedaan waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

Categorie 2 [Vervallen per 01-08-2007]

4015 Atheneum leerlingen van 16 jaar en ouder in leerjaar 6 die zijn gezakt en blijven ingeschreven maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4025 Gymnasium leerlingen van 16 jaar en ouder in leerjaar 6 die zijn gezakt en blijven ingeschreven maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4035 Havo leerlingen van 16 jaar en ouder in leerjaar 5 die zijn gezakt en blijven ingeschreven maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4045 VMBO-theoretische leerweg leerlingen van 16 jaar en ouder in leerjaar 4 die zijn gezakt en blijven ingeschreven maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4055 Lwoo-VMBO-theoretische leerweg leerlingen van 16 jaar en ouder in leerjaar 4 die zijn gezakt en blijven ingeschreven maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

4065 Lyceum leerlingen van 16 jaar en ouder in leerjaar 6 die zijn gezakt en blijven ingeschreven maar waarbij sprake is van uitbesteding aan het VAVO

3. Profielen, sectoren en afdelingen [Vervallen per 01-08-2007]

Prf Nat/Techn.

Profiel Natuur en Techniek

Prf Nat/Gezond

Profiel Natuur en Gezondheid

Prf Ec/Maat

Profiel Economie en Maatschappij

Prf Cul/Maat

Profiel Cultuur en Maatschappij

Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

Profiel Natuur en Techniek & Profiel Natuur en Gezondheid

Prf Nat/Tech & Ec/Maat

Profiel Natuur en Techniek & Profiel Economie en Maatschappij

Prf Nat/Tech & Cul/Maat

Profiel Natuur en Techniek & Profiel Cultuur en Maatschappij

Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

Profiel Natuur en Gezondheid & Profiel Cultuur en Maatschappij

Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

Profiel Natuur en Gezondheid & Profiel Economie en Maatschappij

Prf Ec/Maat & Cul/Maat

Profiel Economie en Maatschappij & Profiel Cultuur en Maatschappij

VBO en LWOO:  

KRBvrt

Afdeling Kust-, Rijn- en Binnenvaart

Hvs

Haven en Vervoer School, Operationeel Havenonderhoud

Hvs

Haven en Vervoer School, Technisch Administratief Onderhoud

VMBO en LWOO:  

Basisbg Lw LWT

Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerktraject

Basisbg Lw A O

Basisberoepsgerichte leerweg Assistent opleiding

MAVO/Theor Lw-VMBO

Theoretische Leerweg

Gemengde Lw

Gemengde Leerweg

Kaderbg Lw

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Basisbg Lw

Basisberoepsgerichte Leerweg

Tech Bouw

Sector Techniek Afdeling Bouwtechniek

Tech MetaaL

Sector Techniek Afdeling Metaaltechniek

Tech Elektro

Sector Techniek Afdeling Elektrotechniek

Tech Vrtgn

Sector Techniek Afdeling Voertuigentechniek

Tech Instal

Sector Techniek Afdeling Installatietechniek

Tech Grafisch

Sector Techniek Afdeling Grafische Techniek

Tech T & L

Sector Techniek Afdeling Transport en Logistiek

Tech KRBvrt

Sector Techniek Afdeling Kust-, Rijn- en Binnenvaart

Tech Hvs

Sector Techniek Afdeling Haven en Vervoer School

Tech M & T

Sector Techniek Afdeling Mode en Techniek

Tech ME-ISP

Sector Techniek-ISP: Metalektro

Tech IE-ISP

Sector Techniek-ISP: Instalektro

Tech BB-ISP

Sector Techniek-ISP: Bouw-breed

ZrgWlz Vz Al

Sector Zorg en Welzijn Afdeling Verzorging Algemeen

ZrgWlz Uit Vz

Sector Zorg en Welzijn Afdeling Uiterlijke Verzorging

ZrgWlz ZW-ISP

Sector Zorg en Welzijn ISP: Zorg en Welzijn-breed

Ec Admin

Sector Economie Afdeling Administratie

Ec H & V

Sector Economie Afdeling Handel en Verkoop

Ec M & C

Sector Economie Afdeling Mode en Commercie

Ec Cons

Sector Economie Afdeling Consumptief

Ec CB-ISP

Sector Economie-ISP: Consumptief-breed

Ec HA-ISP

Sector Economie-ISP: Handel en Administratie

Landb LNO

Sector Landbouw Afdeling Landbouw en Natuurlijke Omgeving

Landb LB-ISP

Sector Landbouw-ISP: Landbouw-breed

Bijlage II. , behorende bij artikel 2 [Vervallen per 01-08-2007]

Opleidingentabel volwasseneneducatie 2006–2007

Code

Korte omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5101

Vavo ATH zonder profiel

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5154

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5155

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5156

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5157

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5158

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5159

VAVO ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5200

VAVO GYMNASIUM

5201

VAVO GYM zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5254

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5255

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5256

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5257

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5258

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5259

VAVO GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5300

VAVO HAVO

5301

VAVO HAVO zonder profiel

5350

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5351

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5352

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5353

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5354

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5355

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5356

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5357

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond &Cul/Maat

5358

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5359

VAVO HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5500

educatieve redzaamheid niveau 4 (niet certificaatgericht)

5501

Sociale redzaamheid niveau 1

5502

Sociale redzaamheid niveau 2

5503

Sociale redzaamheid niveau 3

5504

Sociale redzaamheid niveau 4

5505

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 1

5506

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 2

5507

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 3

5508

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 4

5509

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 1

5510

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 2

5511

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 3

5512

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 4

Technische toelichting bij bijlage II [Vervallen per 01-08-2007]

In september 2003 is voor het eerst een tabel voor de codering van opleidingen educatie gepubliceerd (Gele Katern 19, 10 september 2003, pagina 129 e.v.) in verband met de invoering van het onderwijsnummer. De tabel voor het schooljaar 2006–2007 bevat ten opzichte van de tabel die voor het schooljaar 2005–2006 van toepassing was drie nieuwe codes voor VAVO opleidingen zonder profiel te weten:

5101 VAVO Atheneum

5201 VAVO Gymnasium

5301 VAVO HAVO

De reden voor de introductie van deze nieuwe codes is dat voor leerlingen die bijvoorbeeld slechts één vak volgen een profiel soms niet aan de orde is. Voor deze leerlingen was tot nu toe geen aparte code voorhanden wat op administratieve problemen stuitte.

Bijlage III. , behorende bij artikel 3 [Vervallen per 01-08-2007]

Vakcodetabel VO en VAVO 2006–2007
Bijlage Vakcodetabel havo/vwo

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code

profielvakken

     

havo

vwo

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

131

131

algemene natuurwetenschappen

alg.nat.wet.

anw

301

301

Arabische taal

Arabisch

ar

111

Arabische taal 1

Arabisch 1

ar1

112

Arabische taal 1,2

Arabisch 1,2

ar12

113

Arabische taal (elementair)

Arabisch-e

ar-2

114

114

biologie

biologie

bi

191

biologie 1

biologie 1

bi1

192

biologie 1,2

biologie 1,2

bi12

193

culturele en kunstzinnige vorming 1

ckv1

ckv1

401

401

culturele en kunstzinnige vorming 2

ckv2

ckv2

402

402

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 3

bv3

403

403

culturele en kunstzinnige vorming 3 muziek)

muziek 3

mu3

404

404

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 3

dr3

405

405

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 3

da3

406

406

culturele en kunstzinnige vorming 2 in combinatie met:

       

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 2,3

bv23

407

407

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek 2,3

mu23

408

408

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 2,3

dr23

409

409

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 2,3

da23

411

411

Duitse taal 1

Duits 1

du1

61

61

Duitse taal 1,2

Duits 1,2

du12

62

62

economie 1

economie 1

ec1

231

231

economie 1,2

economie 1,2

ec12

232

232

Engelse taal

Engels

en

71

71

filosofie

filosofie

fi

311

311

Franse taal 1

Frans 1

fa1

51

51

Franse taal 1,2

Frans 1,2

fa12

52

52

Friese taal

Fries

fr

21

Friese taal 1

Fries 1

fr1

22

Friese taal 1,2

Fries 1,2

fr12

23

geschiedenis

geschiedenis

gs

121

geschiedenis 1 (gemeenschappelijk deel)

geschiedenis 1

gs1

122

geschiedenis (profieldeel of vrije deel)

geschiedenis

gs

123

geschiedenis en maatschappijleer

gesch/mijleer

gm

124

124

Griekse taal en letterkunde

Grieks

gr

41

handvaardigheid I (handenarbeid)

handv. I

ha

280

280

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

handv. II

tw

290

290

informatica

informatica

in

161

161

Italiaanse taal

Italiaans

it

201

Italiaanse taal 1

Italiaans 1

it1

202

Italiaanse taal 1,2

Italiaans 1,2

it12

203

Italiaanse taal (elementair)

Italiaans-e

it-e

204

204

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

371

Latijnse taal en letterkunde

Latijn

la

31

letterkunde

letterkunde

lett

361

361

lichamelijke opvoeding 1

lo 1

lo1

351

351

lichamelijke opvoeding 2

lo 2

lo2

352

352

maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel)

mijleer 1

ma1

321

321

maatschappijleer (voor profiel- of vrij deel)

mijleer

ma

322

322

management en organisatie

m&o

m&o

251

251

muziek

muziek

mu

260

260

natuurkunde 1

natuurkunde 1

na1

171

171

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

na12

172

172

Nederlandse taal

Nederlands

ne

11

11

Russische taal

Russisch

ru

91

Russische taal 1

Russisch 1

ru1

92

Russische taal 1,2

Russisch 1,2

ru12

93

Russische taal (elementair)

Russisch-e

ru-e

94

94

scheikunde

scheikunde

sk

181

scheikunde 1

scheikunde 1

sk1

182

scheikunde 1,2

scheikunde 1,2

sk12

183

Spaanse taal

Spaans

sp

81

Spaanse taal 1

Spaans 1

sp1

82

Spaanse taal 1,2

Spaans 1,2

sp12

83

Spaanse taal (elementair)

Spaans-e

sp-e

84

84

tekenen

tekenen

te

270

270

Turkse taal

Turks

tu

101

Turkse taal 1

Turks 1

tu1

102

Turkse taal 1,2

Turks 1,2

tu12

103

Turkse taal (elementair)

Turks-e

tu-e

104

104

wiskunde A1

wiskunde A1

wa1

141

141

wiskunde A1,2

wiskunde A1,2

wa12

142

142

wiskunde B1

wiskunde B1

wb1

151

151

wiskunde B1,2

wiskunde B1,2

wb12

152

152

Bijlage vakcodetabel vmbo

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afkorting

BB

KB

GL

TL

 

Vakcode

Vakcode

Vakcode

Vakcode

beroepsgerichte programma’s in het vmbo            
Sector techniek            

bouwtechniek

           

bouwtechniek – timmeren

tim

btt

601

601

601

bouwtechniek – metselen

mets

btm

611

611

611

bouwtechniek – schilderen/afwerkingstechnieken

schild

bts

621

621

621

bouwtechniek – fijnhoutbewerking

fijnhout

btf

606

606

606

elektrotechniek

elek

et

631

631

631

grafische techniek

gratech

gt

641

641

641

installatietechniek

instaltech

it

651

651

651

metaaltechniek

metatech

mt

661

661

661

transport en logistiek

translog

tl

671

671

671

voertuigentechniek

voertech

vt

681

681

681

Intrasectorale programma’s            

metalektro

metalektro

me

686

686

686

bouw-breed

bouwbreed

bb

626

626

626

instalektro

instalektro

ie

696

696

696

techniek breed

techbreed

tb

697

697

697

 
Intersectorale programma’s            

intersectoraal

intersec

inse

694

694

694

ict-route

ictroute

ictr

698

698

698

technologie in de gemengde leerweg

techgl

tgl

   

693

Sport, dienstverlening en veiligheid

sportdv

sdv

727

727

 

Sector zorg en welzijn            

uiterlijke verzorging

uitverz

uv

701

701

701

verzorging

verz

vz

711

711

711

Intrasectorale programma’s            

zorg en welzijn breed

zorgwelbreed

zwb

726

726

726

Sector economie            

administratie

admin

ad

801

801

801

consumptief

           

consumptief – horeca

horeca

coh

811

811

811

consumptief – bakken

bakken

cob

821

821

821

handel en verkoop

handelverk

hv

831

831

831

mode en commercie

modecom

mc

841

841

841

Intrasectorale programma’s            

handel en administratie

handadm

ha

856

856

856

consumptief-breed

consbreed

cb

866

866

866

Sector landbouw            

landbouw en natuurlijke omgeving

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt

pteeltopen

lnpo

901

 

901

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt

pteeltgesl

lnpg

911

 

911

LNO groene ruimte

groenruim

lngr

921

 

921

LNO bloembinden en -schikken

bloembin

lnb

931

 

931

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

dierzorgp

lndp

941

 

941

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

dierzorgg

lndg

951

 

951

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

verwagprod

vap

961

 

961

ondersteunende vakken:            

agrarische bedrijfseconomie

agrabed

lnab

978

agrarische techniek

agratech

lnat

979

combinatievakken:            

LNO plantenteelt en groene ruimte

pteelt-gr

pgr

904

LNO plantenteelt en bloembinden en -schikken

pteelt-b

pb

905

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging

pteelt-d

pd

906

LNO plantenteelt en verwerking agrarische producten

pteelt-vap

pvap

907

LNO plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie

pteelt-ab

pab

908

LNO plantenteelt en agrarische techniek

pteelt-at

pat

909

LNO groene ruimte en bloembinden en -schikken

groenruim-b

grb

924

LNO groene ruimte en dierhouderij en -verzorging

groenruim-d

grd

925

LNO groene ruimte en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

groenruim-vap

grva

926

LNO groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie

groenruim-ab

grab

927

LNO groene ruimte en agrarische techniek

groenruim-at

grat

928

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging

bloembin-d

bd

934

LNO bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

bloembin-vap

bvap

935

LNO bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie

bloembin-ab

bab

936

LNO bloembinden en -schikken en agrarische techniek

bloembin-at

bat

937

LNO dierhouderij en -verzorging en verwerking agrarische producten

dierzorg-vap

dvap

945

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische bedrijfseconomie

dierzorg-ab

dab

946

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische techniek

dierzorg-at

dat

947

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie

verwagprod-ab

vaab

965

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische techniek

verwagprod-at

vaat

966

Intrasectorale programma’s          

landbouw-breed

landbouw

lb

986

986

986

Algemene vakken            

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

131

131

131

131

Arabische taal

Arabisch

ar

111

111

111

111

biologie

biologie

bi

191

191

191

191

Duitse taal

Duits

du

63

63

63

63

economie

economie

ec

233

233

233

233

Engelse taal

Engels

en

71

71

71

71

Franse taal

Frans

fa

53

53

53

53

Friese taal

Fries

fr

21

21

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gs

125

125

125

125

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel)

kunstv I

kv1

416

416

416

416

kunstvakken II beeldende vakken-audiovisuele vormgeving

beeldend-av

bav

420

420

kunstvakken II beeldende vakken-film

beeldend-fi

bfi

421

421

kunstvakken II beeldende vakken-fotografie

beeldend-fo

bfo

422

422

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/handenarbeid

beeldend-ha

bha

417

417

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/textiele werkvormen

beeldend-tw

btw

419

419

kunstvakken II beeldende vakken-tekenen

beeldend-te

bte

418

418

kunstvakken II dans

dans

kda

414

414

kunstvakken II drama

drama

kdr

415

415

kunstvakken II muziek

muziek

kmu

413

413

lichamelijke opvoeding

lo

lo

353

353

353

353

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

mijleer

ma

322

322

322

322

maatschappijleer II

mijleer II

ma2

323

323

323

323

natuur- en scheikunde I

nask I

nsk1

173

173

173

173

natuur- en scheikunde II

nask II

nsk2

174

174

Nederlandse taal

Nederlands

ne

11

11

11

11

Spaanse taal

Spaans

sp

81

81

81

81

Turkse taal

Turks

tu

101

101

101

101

wiskunde

wiskunde

wi

153

153

153

153

Bijlage vakcodetabel Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

     

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afkorting

Vakcode

andere taal

andere taal

at

991

Beroepen- en loopbaanoriëntatie

beroeploopbaan

blo

994

Digitale vaardigheden

digvaar

diva

996

handvaardigheid

handvaar

hava

995

kennis van de wereld

kenniswereld

kvdw

993

maatschappij-oriëntatie

maatschoriëntatie

maor

992

NT2

nt2

nt2

990

overig

overig

ov

999

sleutelvaardigheden

sleutvaar

sv

998

De vakcodes voor vmbo-tl, havo en vwo ten behoeve van volwasseneneducatie zijn gelijk aan de vakcodes voor voor vmbo-tl, havo en vwo en zijn te vinden in de desbetreffende tabellen.

Technische toelichting bij bijlage III [Vervallen per 01-08-2007]

Bovenstaande tabel vervangt de tabel in de voorlichtingspublicatie in het Gele Katern nummer 13 van 28 juli 2004, pagina 43–47 (vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen). Wijzigingen ten opzichte van de voorlichtingspublicatie van 2004 zijn:

HAVO/VWO

 • In de voorlichtingspublicatie van 2004 stonden de codes van de oude vakken en de profielvakken naast elkaar. In deze publicatie zijn uitsluitend de profielvakken opgenomen. Dat betekent dat 20 oude vakken die geen profielcode hebben, niet meer voorkomen in de lijst.

 • Bij een aantal vakken is een niet (meer) relevante toevoeging tussen haakjes weggelaten. Het betreft de vakken Geschiedenis 1, code 122; Geschiedenis en maatschapijleer, code 124; handvaardigheid I (handenarbeid), code 280, handvaardigheid II (textiele werkvormen), code 290; maatschappijleer 1, code 321.

VMBO

 • In de voorlichtingspublicatie van 2004 stonden naast de vakcodes ook de elementcodes vermeld. Aangezien de vakcodetabel nu samen met de elementcodetabel in één regeling wordt gepubliceerd, zijn er geen elementcodes meer opgenomen in de vakcodetabel.

 • De naam ‘LNO dierhouderij en -verzorging/productiedieren’ die in de voorlichtingspublicatie van 2004 wel een elementcode maar geen vakcode had, is vervallen.

 • In de naam LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren, code 951 zijn de woorden ‘variant: gezelschapsdieren’ cursief gezet.

 • Toegevoegd zijn de vaknaam ‘techniek breed’, code 697 onder het onderdeel intrasectorale programma’s van de sector Techniek en de vaknaam ‘intersectoraal’, code 694 onder het onderdeel intersectorale programma’s.

Volwasseneneducatie

 • Bij de specifieke codes voor volwasseneneducatie zijn roepnamen en afkortingen toegevoegd.

 • De codes die overeenkomen met die van HAVO/VWO en VMBO-TL zijn in de vakcodetabel van volwasseneneducatie niet nogmaals opgenomen. Er is gekozen voor een verwijzing naar de desbetreffende andere tabellen.

 • Op de websites voor gebruikers (onderwijsnummer.nl en eindexamen.nl) staat een integrale vakcodetabel voor volwasseneneducatie, dus inclusief de codes voor HAVO/VWO en VMBO-TL.

Ter voorbereiding en na afloop van de examens voortgezet onderwijs wisselen scholen gegevens uit met instanties zoals IB-Groep, de Inspectie van het Onderwijs, CITO, Cfi e.d. Die uitwisseling wordt vergemakkelijkt door één uniforme codering en benaming te gebruiken voor de examenvakken.

Er is ten behoeve van de gegevensuitwisseling met scholen een landelijke vakcodering ontwikkeld. Deze omvat de vakken voor het havo/vwo, vmbo en volwasseneneducatie. De vakcodetabel bestaat uit drie delen:

 • 1. De vakcodetabel voor havo/vwo;

 • 2. De vakcodetabel voor vmbo (BB, KB, GL, TL);

 • 3. De vakcodetabel voor volwasseneneducatie.

Nota bene: voor de volwasseneneducatie zijn de codes voor havo/vwo en vmbo-tl gelijk aan die in de vakcodetabellen voor havo/vwo en vmbo-tl. Daarnaast is er een aantal specifieke codes voor de volwasseneneducatie. Deze specifieke codes worden vermeld in tabel 3. Zij kennen slechts een wettelijke vaknaam en een vaknummer.

Vakaanduidingen [Vervallen per 01-08-2007]

Een vak wordt, binnen een opleiding, aangeduid met:

 • 1. de wettelijke vaknaam voor gebruik op een diploma of cijferlijst;

 • 2. de (korte) vakroepnaam voor gevallen waar gebruik van de (lange) wettelijke vaknaam niet noodzakelijk is;

 • 3. de vakafkorting voor gebruik in gegevensuitwisselingen;

 • 4. de vaknummer of vakcode voor gebruik in informatiesystemen.

Daar waar dat verhelderend werkt, is bij een cluster van vakken de afdeling vermeld. De bij de afdeling horende elementcodes zijn in de elementcodetabel te vinden.

Onderstaande 2 tabellen vermelden voor elk vak per kolom de voorgeschreven aanduiding. De wijze van opslag in geautomatiseerde administraties van de vakaanduidingen is achtereenvolgens:

 • wettelijke vaknaam, alfanumeriek, maximaal 72 posities;

 • vakroepnaam, alfanumeriek, maximaal 18 posities;

 • vakafkorting, alfanumeriek, maximaal 4 posities;

 • vaknummer of vakcode, numeriek, maximaal 3 posities.

Voorbeeld havo/vwo en volwasseneneducatie:

Wettelijke vaknaam

Vakroepnaam

Vakafkorting

Vakcode

havo

vwo

Franse taal 1

Frans 1

fa1

051

051

Voorbeeld vmbo en volwasseneneducatie voor vmbo-tl

Wettelijke vaknaam

Vakgroepnaam

Vakafkorting

Vakcode

BB

KB

GL

TL

Nederlandse taal

Nederlands

ne

011

011

011

011

elektrotechniek

elek

et

631

631

631

Het vmbo kent de volgende leerwegen:

 • BB = basisberoepsgerichte leerweg

 • KB = kaderberoepsgerichte leerweg

 • GL = gemengde leerweg

 • TL = theoretische leerweg.

In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg is het beroepsgerichte programma bepalend voor de sector waar de leerlingen examen in doen. De elementcodering is hier op afgestemd (zie aldaar). Leerlingen in de theoretische leerweg hoeven pas hun sector te kiezen in het vierde leerjaar als zij hun sectorwerkstuk maken. Voor LWOO en LWT kunnen bij overeenkomstige opleidingen voor de beroepsgerichte programma’s dezelfde vakcodes gehanteerd worden als in deze lijst opgenomen echter in combinatie met de bij LWOO en LWT behorende elementcodes.