Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006/2007 tot en met 2014/2015

Geldend van 01-10-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 juni 2006, nr. TRCJZ/2006/1669, houdende vaststelling van de Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006/2007 tot en met 2014/2015 en wijziging van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PbEG 2006, L 58) en Verordening (EG) Nr. 493/2006 Van de Commissie van 27 maart 2006 inzake overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1265/2001 en (EG) nr. 314/2002 (PbEG 2006, L 89);

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Gelet op artikel 7 van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999;

Besluit:

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999.]

Artikel 2

De quota, bedoeld in artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 318/2006, worden met ingang van het verkoopseizoen 2006/2007 tot en met het verkoopseizoen 2014/2015 als volgt vastgesteld:

 • a. witte suiker:

  Koninklijke Coƶperatie Cosun U.A. te Breda:

  Voor de verkoopseizoenen 2007/2008 tot en met 2014/2015: 931.435.000 kg.

 • b. isoglucose:

  Tate & Lyle Netherlands B.V. te Koog aan de Zaan:

  Verkoopseizoen 2006/2007: 10.891.000 kg;

  Verkoopseizoen 2007/2008: 12.683.000 kg;

  Verkoopseizoen 2008/2009 en de daaropvolgende verkoopseizoenen: 14.475.800 kg.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006/2007 tot en met 2014/2015.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman