Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Beleidsregels SVB 2006[Regeling vervallen per 03-06-2007.]

Geldend van 18-05-2006 t/m 02-06-2007

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 10 mei 2006, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2006 (Besluit Beleidsregels SVB 2006)

Artikel 1 [Vervallen per 03-06-2007]

Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 en de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 03-06-2007]

Het Besluit Beleidsregels SVB 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 03-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 03-06-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 10 mei 2006

De

voorzitter

Raad van bestuur SVB,

E.F. Stoové

Bijlage [Vervallen per 03-06-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.]