Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2004[Regeling vervallen per 06-02-2009.]

Geldend van 14-05-2006 t/m 05-02-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 mei 2006, nr. Z/M-2680242, houdende vaststelling van het mede te financieren bedrag MOOZ voor 2004

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2.3.2, derde lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;

Gezien het advies van het College voor zorgverzekeringen van 28 april 2005 (MFIN/25033566);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 06-02-2009]

Artikel 2 [Vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst