Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit PT heffing groenten en fruit 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 04-03-2007.]

Geldend van 21-05-2006 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende de vaststelling van de percentages van de heffingen groenten en fruit voor het jaar 2006 (Besluit PT heffing groenten en fruit 2006)

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffingen groenten en fruit 2006.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 8 mei 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris