Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vergoedingenregeling bestuur Bureau Financieel Toezicht[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 13-05-2006 t/m 31-12-2007

Tijdelijke vergoedingenregeling bestuur Bureau Financieel Toezicht

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 110, vijfde lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

De voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1845.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

De overige leden van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1035.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vergoedingenregeling bestuur Bureau Financieel Toezicht.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 mei 2006

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner