Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen [...] vaststelling kwalificatieprofielen experimenten 2006–2007[Regeling vervallen per 23-01-2014.]

Geldend van 01-08-2006 t/m 22-01-2014

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007–2008 en vaststelling kwalificatieprofielen experimenten 2006–2007

Artikel 1. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007–2008 [Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 2. Vaststelling kwalificatieprofielen 2006–2007 [Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de kwalificatieprofielen voor het studiejaar 2006–2007 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 3. Wijziging bijlage 1 behorende bij de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, alsmede vaststelling van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006 [Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, alsmede vaststelling van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006]

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006, met dien verstande dat artikel 3 terugwerkt tot en met 1 augustus 2005.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007–2008 en vaststelling kwalificatieprofielen experimenten 2006–2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en op de websites www.herontwerpmbo.nl en www.cfi.nl ter beschikking worden gesteld.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Bijlage 1 [Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 2 [Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]