Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 april 2006, nr. AV/PB/2006/30063, tot wijziging van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus