Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 18-03-2007.]

Geldend van 15-10-2006 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 12 april 2006, nr. PVV 33, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2006)

Artikel 1

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2006 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het o & o fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Van € 0,– tot en met € 45.000,–

  Vanaf € 45.001,– tot en met € 225.000,–

  Vanaf € 225.001,– tot en met € 450.000,–

  Vanaf € 450.001,– tot en met € 900.000,–

  Vanaf € 900.001,– tot en met € 2.250.000,–

  Vanaf € 2.250.001,– tot en met € 4.500.000,–

  Vanaf € 4.500.001,– tot en met € 7.000.000,–

  Vanaf € 7.000.001,– tot en met € 9.000.000,–

  Vanaf € 9.000.001,– tot en met € 14.000.000,–

  Vanaf € 14.000.001,– tot en met € 27.000.000,–

  € 27.000.001,– tot en met € 50.000.000,–

  en meer dan € 50.000.000,–

  € 88,–

  € 136,–

  € 169,–

  € 230,–

  € 396,–

  € 623,–

  € 822,–

  € 984,–

  € 1218,–

  € 1677,–

  € 1973,–

  € 2267,–

 • 2 De ondernemer die na 1 januari 2006 aangevangen heeft een onderneming te drijven is een heffing verschuldigd ter hoogte van € 88,–.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2006 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Van € 0,– tot en met € 45.000,–

  Vanaf € 45.001,– tot en met € 225.000,–

  Vanaf € 225.001,– tot en met € 450.000,–

  Vanaf € 450.001,– tot en met € 900.000,–

  Vanaf € 900.001,– tot en met € 2.250.000,–

  Vanaf € 2.250.001,– tot en met € 4.500.000,–

  Vanaf € 4.500.001,– tot en met € 7.000.000,–

  Vanaf € 7.000.001,– tot en met € 9.000.000,–

  Vanaf € 9.000.001,– tot en met € 14.000.000,–

  Vanaf € 14.000.001,– tot en met € 27.000.000,–

  € 27.000.001,– tot en met € 50.000.000,–

  en meer dan € 50.000.000,–

  € 58,–

  € 89,–

  € 110,–

  € 150,–

  € 258,–

  € 406,–

  € 536,–

  € 641,–

  € 794,–

  € 1093,–

  € 1286,–

  € 1774,–

 • 2 De ondernemer die na 1 januari 2006 aangevangen heeft een onderneming te drijven is een heffing verschuldigd ter hoogte van € 58,–.

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat hij in totaal aan heffing verschuldigd is op grond van deze verordening en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006.

 • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het jaar 2006 heeft betaald, tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal over het jaar 2006 aan heffingen is verschuldigd, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.

Artikel 5

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2006.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 12 april 2006

De

voorzitter

J.J. Ramekers

De

secretaris

S.B.M. Jongerius

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 juni 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 5 oktober 2006, nr. TRCJZ/2006/1338.