Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bedragen ex artikel 2, tweede lid, Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 07-04-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2006, nr. 2006-0000086669, CZW WVOB, tot vaststelling van enkele bedragen in verband met het Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

De bedragen A en B, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum, worden vastgesteld op € 2,80 onderscheidenlijk € 1,95.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes