Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing vervoersdienst voor regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Arnhem Nijmegen

Geldend van 13-04-2006 t/m heden

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

  Vervoersdienst:

  Stations:

  Zetten/Andelst – Arnhem, als onderdeel van de vervoersdienst Tiel – Arnhem

  Zetten/Andelst, Elst, Arnhem

 • 3 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 2

 • 1 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

  Vervoersdienst:

  Stations:

  Tiel – Zetten/Andelst, als onderdeel van de vervoersdienst Tiel – Arnhem

  Tiel, Kesteren, Opheusden, Hemmen-⁠Dodewaard, Zetten/Andelst

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 9 december 2006.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs