Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beëindiging besluitmoratorium en vertrekmoratorium homoseksuele asielzoekers Iran[Regeling vervallen per 19-05-2006.]

Geldend van 05-03-2006 t/m 18-05-2006

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 28 februari 2006, nr. 5404471/06/DVB, tot beëindiging van het besluitmoratorium en tot beëindiging van het vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 19-05-2006]

Het besluitmoratorium voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran dat is ingesteld bij besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 28 september 2005 (Stcrt. 30 september 2005, nr. 190) te beëindigen.

Artikel 2 [Vervallen per 19-05-2006]

Het vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran dat is ingesteld bij besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 28 september 2005 (Stcrt. 30 september 2005, nr. 190) te beëindigen.

Artikel 3 [Vervallen per 19-05-2006]

In de gevallen waarin de beslistermijn in zaken van homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran als gevolg van het bij dit besluit beëindigde besluitmoratorium is verlengd, blijft de verlengde beslistermijn gelden.

Artikel 4 [Vervallen per 19-05-2006]

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk