Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-03-2006 t/m 31-12-2006

Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar

De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,

Gelet op artikel 2:6, eerste lid, van het Ontslagbesluit, zoals dit luidt met ingang van 1 maart 2006;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Het standaardformulier met behulp waarvan een verklaring van geen bezwaar van de werknemer als bedoeld in artikel 2:6 van het Ontslagbesluit moet worden opgesteld, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking per 1 maart 2006.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 21 februari 2006

Voorzitter Raad van bestuur

Centrale organisatie werk en inkomen,

R. de Groot

Bijlage [Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage 222037.png
Bijlage 222038.png
Bijlage 222039.png