Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet toezicht accountantsorganisaties

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën
Afkorting: Wta
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0019468

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 27-02-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet toezicht accountantsorganisaties


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
 2. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 3. Besluit toezicht accountantsorganisaties
 4. Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
 5. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 6. Regeling aanpassing vaststellingsregelingen tarieven voor toezicht op de financiële markten 2005, 2006 en 2007 (Minister van Financiën)
 7. Regeling termijnverlenging behandeling vergunningaanvragen ex art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties
 8. Regeling termijnverlening ex Art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties
 9. Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties
 10. Regeling vaststelling bedragen 2010 ex artikel 3 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, enz.
 11. Regeling vaststelling bedragen 2011 ex artikel 3 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties
 12. Wijzigingsbesluit Besluit toezicht accountantsorganisaties
 13. Wijzigingsbesluit financiële markten 2010
 14. Wijzigingsbesluit Wet toezicht accountantsorganisaties (aanpassing bijlage)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties, bijlage: Bijlage A1
 2. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, artikel: 14
 3. Besluit bestuursorganen WNo en Wob, artikel: 1
 4. Besluit toezicht accountantsorganisaties, artikelen: 1 , 41
 5. Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek, artikel: 5
 6. Mandaat Autoriteit Financiële Markten 2012, teksten: Tekst , Tekst
 7. Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten, artikel: 1
 8. Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten, artikel: 1
 9. Nadere voorschriften onafhankelijkheid overheidsaccountant – assurance-opdrachten, teksten: Tekst , Tekst
 10. Nadere Voorschriften op de praktijkstage, artikel: 9
 11. Regeling eenmalige toezichtkosten Wta 2010, artikel: 1
 12. Regeling eenmalige toezichtkosten Wta 2011, artikel: 1
 13. Regeling eenmalige toezichtkosten Wta 2012, artikel: 1
 14. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet, bijlage: Bijlage
 15. Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, artikelen: 1 , 8
 16. Regeling vaststelling bedragen 2008 ex art. 6 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel: 1
 17. Regeling vaststelling bedragen 2009 ex artikel 6 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel: 1
 18. Vaststellingsregeling eenmalige tarieven 2006 en 2007 ex. artikelen 2 en 6 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel: 1
 19. Verordening accountantsorganisaties, artikelen: 1 , 16 , 19 , 33
 20. Verordening accountantsorganisaties, artikelen: 1 , 16 , 19 , 33
 21. Verordening gedragscode, structuurtekst: [ Onbenoemd ] ; artikelen: A-100.3 , A-140-1 , A-140-7 , B1-291.1
 22. Verordening gedragscode, structuurtekst: [ Onbenoemd ] ; artikelen: A-100.3 , A-140.1 , A-140.7 , B1-291.1
 23. Verordening Kwaliteitsonderzoek, artikel: 11
 24. Verordening op de klachtbehandeling, artikel: 1
 25. Verordening op het beroepsprofiel van de registeraccountant, artikel: 3
 26. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, bijlage: Bijlage
 27. Wet op de Accountants-administratieconsulenten, artikelen: 3a , 3b
 28. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 29. Wet op de Registeraccountants, artikelen: 22a , 22b
 30. Wijzigingswet financiële markten 2010, artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 08-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

34389

 

 

Wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

 

Wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

 

Wijziging

13-12-2012
samen met
09-11-2015
samen met
29-10-2015

Stb. 2012, 680
samen met
Stb. 2015, 428
samen met
Stb. 2015, 430

33025


samen met
34198

 

Wijziging

27-06-2008
samen met
12-06-2008

Stb. 2008, 290
samen met
Stb. 2008, 243

30397
samen met
31270

01-01-2018

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 680

33025

13-12-2012

Stb. 2012, 680

01-04-2016

 

Wijziging

29-10-2015

Stb. 2015, 428

34198

02-12-2015

Stb. 2015, 504

01-01-2016

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 278

34100

10-07-2015

Stb. 2015, 309

01-07-2015

 

Wijziging

16-06-2015

Stb. 2015, 231

 

16-06-2015

Stb. 2015, 232

01-01-2015

 

Wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 472

33918

11-12-2014

Stb. 2014, 534

01-04-2014

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

01-01-2014

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

11-12-2013

Stb. 2013, 552

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

22-07-2013

 

Wijziging

12-06-2013

Stb. 2013, 228

33235

12-06-2013
samen met
12-06-2013

Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2013, 229

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

19-12-2012

Stb. 2012, 685

 

13-12-2012

Stb. 2012, 681

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 680

33025

13-12-2012

Stb. 2012, 681

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 250

33057

05-06-2012

Stb. 2012, 263

01-01-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

 

Wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 201

32614

07-04-2011

Stb. 2011, 201

01-07-2011

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 248

32036

15-06-2011

Stb. 2011, 306

 

Wijziging

31-03-2011

Stb. 2011, 204

31950

27-04-2011

Stb. 2011, 249

30-12-2009

 

Wijziging

22-12-2009

Stb. 2009, 607

 

22-12-2009

Stb. 2009, 607

01-08-2009

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 327

31458

18-07-2009

Stb. 2009, 328

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-05-2009

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 290

30397

22-01-2009

Stb. 2009, 21

25-08-2008

 

Wijziging

27-06-2008
samen met
12-06-2008

Stb. 2008, 290
samen met
Stb. 2008, 243

30397
samen met
31270

05-08-2008

Stb. 2008, 324

28-06-2008

 

Wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 243

31270

23-06-2008

Stb. 2008, 244

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2007

 

Wijziging

18-12-2006

Stb. 2006, 709

 

18-12-2006

Stb. 2006, 709

01-10-2006

 

Wijziging

16-08-2006

Stb. 2006, 380

 

31-08-2006

Stb. 2006, 404

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 355

28985

25-08-2006

Stb. 2006, 399

 

Nieuwe regeling

19-01-2006

Stb. 2006, 70

29658

31-08-2006

Stb. 2006, 404