Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Verkeer en Waterstaat)

Geldend op 26-09-2011


 • Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 • De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

  Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

  De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 november 2005, nr. arc-2005.02594/2);

  Besluiten:

 • Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

  Den Haag, 17 januari 2006
  De

  Staatssecretaris

  van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  namens deze:
  de

  Algemene Rijksarchivaris

  ,

  M.W. van Boven

  De

  Minister

  van Verkeer en Waterstaat,
  namens deze:
  de

  Directeur

  Advies- en Coördinatiecentrum,

  H. ter Horst