Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Verkeer en Waterstaat)

Wetstechnische informatie voor Artikel 1


Informatie geldend op 26-09-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 13-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

13-04-2006

 

Nieuwe regeling

17-01-2006

Stcrt. 2006, 72

C/S&A/06/99

17-01-2006

Stcrt. 2006, 72