Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond kleine wapens 2006[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 19-03-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 januari 2006, nr. DVB/WW-019/06, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en Subsidieplafond Kleine Wapens 2006)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van kleine wapens gelden voor de periode van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2006 de beleidsregels zoals neergelegd in de bijlage van het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 2 juni 2004, nr. DMV/VG 302/04a.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van € 1 miljoen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Dit artikel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De in artikel 1 genoemde beleidsregels kunnen worden opgevraagd bij de Directie Veiligheidsbeleid, afdeling Wapenbeheersing en Wapenexportbeleid, telefoonnr. 070 348 5236, e-mailadres: dvb-ww@minbuza.nl.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

directeur-generaal Politieke Zaken

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

H.H. Siblesz