Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]

Geldend van 05-01-2006 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2006 vastgesteld op 6,38%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2005, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 27 december 2005

Plv. voorzitter Raad van bestuur UWV

,

A.G. Dümig