Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit beleidsregels Medefinancieringsstelsel

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 december 2005, nr. DJZ/BR/1308-2005, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiƫring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels Medefinancieringsstelsel)

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Medefinancieringsstelsel) voor de periode 2007 tot en met 2010 gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en door plaatsing op internet (www.minbuza.nl).

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.J. Treffers

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]