Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2006[Regeling vervallen per 01-04-2006.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-03-2006

Regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2006

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 56, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2006]

Het maximumtarief, bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Wet op het notarisambt, wordt bepaald op € 429.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2006]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 4 [Vervallen per 01-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

P.H. Holthuis