Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Wetstechnische informatie voor Artikel 11


Informatie geldend op 20-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit financiële bepalingen bodemsanering, artikelen: 17 , 27
  2. Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005, artikelen: 11a , 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Besluit financiële bepalingen bodemsanering , bijlage: Bijlage
  2. Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen , artikelen: 2 , 3

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 07-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2006

 

Nieuw

15-12-2005

Stb. 2005, 681

 

15-12-2005

Stb. 2005, 681

Inwtr. 1

Opmerkingen

  • 1)

    Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet bodembescherming, enz. (beleid inzake bodemsaneringen) in werking treedt.