Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing instanties Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 29-10-2006 t/m 31-12-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 december 2005 houdende de aanwijzing van controle-instanties die toezicht houden op de naleving van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 (Besluit aanwijzing instanties Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De volgende nader genoemde controle-instanties worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 bepaalde aangewezen:

  • Inspectie en Dienstverlening Agrarische Sector B.V. gevestigd te Barneveld;

  • Controle Bureau Dierlijke Sector B.V. gevestigd te Utrecht;

  • Lloyd’s Register Nederland B.V. gevestigd te Rotterdam;

  • SGS Nederland B.V., gevestigd te Spijkenisse;

  • K.B.B.L. Franchise B.V. – ISA Nederland –, gevestigd te Wijhe;

  • Quality Partner N.V., gevestigd te Herstal, België.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing instanties Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst.

Zoetermeer, 15 december 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij besluit van 9 oktober 2006, beschikkingnr. TRCJZ/2006/325.